Pasvalio krašto bažnyčios

Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia

Bažnyčia yra 12 km į pietryčius nuo Pasvalio. Pastatyta iš plytų mūro 1803 m. Turi ir baroko, ir klasicizmo bruožų. Nuolatiniai kunigai čia ėmė gyventi tik nuo 1894 m. 1908 m. bažnyčioje baigti įrengti vitražai, trys navos atskirtos pilioriais. Daujėnai garsūs Sekminių, Šv. Roko ir Angelų Sargų atlaidais. Prie šventoriaus yra šaltinis, kurio vanduo – tikinčiųjų manymu, turįs gydomųjų savybių. Sovietmečiu šaltinis, valdžios nurodymu buvo užpiltas žeme, atkūrus Nepriklausomybę, daujėniečiai entuziastingai šaltinį atgaivino, iš naujo sutvarkė aplinką.

 Daujėnai small

Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia

Bažnyčia yra Pasvalio krašto vakaruose, 1,5 km nuo Šiaulių–Pasvalio kelio. Netoli Mažupės upelio dešiniojo kranto, ji pastatyta 1792 m. XVII a. pabaigoje senosiose kapinėse buvo pastatyta medinė koplyčia, vėliau – medinė bažnyčia, kuri apie 1792 m. nuo žaibo sudegė, tais pačiais metais Joniškėlio dvarininkas Benediktas Karpis pastatė mūrinę, kuriai plytas gamino iš netoliese esančio Girelės pamiškės molio. Joniškėlio bažnyčia – vertingas ankstyvojo klasicizmo architektūros paminklas. Jos vidus išraiškingų barokinių ir neobarokinių formų, gana vieningos stilistikos. Išsiskiria savitos kompozicijos didysis altorius ir labai savitos „figūros" bokštas – retenybė Lietuvos sakralinėje architektūroje. Dėmesio verti du paveikslai ant pirmųjų piliorių prie presbiterijos.

 Joniškėlio small

Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Bažnyčia yra miestelyje, esančiame už 8 kilometrų į pietryčius nuo Pasvalio, kairiajame Iešmens upelio krante, pastatyta 1782 m. Pastatas vėlyvojo baroko stiliaus, bazilikos tipo, trijų navų, yra penki altoriai, šventorius apjuostas plytų ir mūro tvora. Varpinė sumūryta žymiai vėliau – tik 1908 m. Kunigas ir poetas Antanas Vienažindys Krinčine kunigavo šešis metus. Jo atminimui už šventoriaus pastatytas memorialinis akmuo bei stogastulpis prie šventoriaus centrinių vartų.

 Krinčino small

Niurkonių koplyčia

Statyta 1827 m. Yra už 5 kilometrų į Vakarus nuo Pumpėnų kaimo. Koplyčią projektavo architektas Julijonas Grosas pagal dvarininkų Vavžeckių užsakymą. Statinys skirtas Lenkijos generolo Juozapo Vavžeckio atminimui.

Koplyčia small
 

Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Bažnyčia ir Karmelitų vienuolyno pastatas, statytas 1820 m. Carinė valdžia vienuolyną uždarė, pastatas liko parapijai.

Atgimimo pradžioje apleistas pastatas iš esmės restauruotas ir atiduotas parapijos bendruomenei. Nuo 2004 m. pradžios vienuolyne įsikūrė du misionieriai – Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos (IVE) vienuoliai.

 Pumpėnų small

Švobiškio bažnyčia

1606 m. Upytės pavieto (apskrities) bajoras Martynas Švoba įsteigė evangelikų reformatų parapiją, padovanodamas jo vardo dvarą prie Mūšos.1616 m. Švobiškis, jau vadintas miesteliu, sudegė. Dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1789 m. Aplink ją – mūrinė šventoriaus tvora, erdvaus šventoriaus tęsinys – kapinės.

1932 m. buvo apie 400 reformatų tikinčiųjų, 1940 m. – apie 600. 1919 m. Švobiškyje sušauktas Lietuvos evangelikų reformatų sinodas. Švobiškio kapinėse palaidotas istorikas, vadovėlių autorius Karolis Kliuksinas.

Švobiškio small
 

Gegabrasta

Rusų stačiatikių bažnytkaimis, pastatyta medinė cerkvė, namas ir ūkinis pastatas dvasininkui. 1939 m. buvo apie 70 sodybų su beveik 300 gyventojų.

 Gegobrasta small