Naujos knygos pristatymas

Sausio 9 d. (penktadienį), 13 val., Reginos Kvedarienės knygos „Pabūkime kartu" sutiktuvės. Kalendorių parodos iš Marijono Raudonio dovanotos kolekcijos pristatymas.
Maloniai laukiame.

R Kvedarienes small

B. Zavackio paroda

Kviečiame aplankyti Bronislovo Zavackio tapybos darbų parodą iš Pasvalio krašto muziejaus fondų.

Zavackis small

"Užgimimo šviesoj"

Gruodžio 14 d., (sekmadienį), Krinčino kultūros centre – tradicinė šventė „Užgimimo šviesoj":
11.30 val. – šventosios Mišios šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
12.30 val. – šventė Kultūros centre (mokykloje):
• Vyskupo J. J. Skvirecko 55-ųjų mirties metinių minėjimas (pranešėja dr. Aldona Kačerauskienė);
• Poezijos ir muzikos valanda, skirta poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių bei Stasės Šeštakauskaitės gimtadieniams (dalyvauja Pasvalio ir Biržų literatai).

Rengėjai – Pasvalio krašto muziejus ir literatų klubas „Užuovėja"

Adventui small

G. ir A. Storpirščių koncertas

Gruodžio 17 d., (trečiadienį), 17.30 val. – Gedimino ir Ainio Storpirščių dainuojamosios poezijos vakaras.
Bilieto kaina: mokiniams – 10 Lt, 2,90 €, suaugusiems – 20 Lt, 5,79 €
Maloniai kviečiame.

Storpirsciai small