2019 m. gruodis

4 d. Pasvalio krašto muziejuje atidaryta Kalėdinė paroda–pardavimas „Metai". Kalėdinė paroda–pardavimas „Metai", skirta Pasvalio miesto gimtadieniui. Tai vienintelė paroda metuose, kurioje kartu eksponuojami ir vaizduojamojo, ir taikomojo meno kūriniai. Kalėdinėje parodoje pristatoma Pasvalio krašto žmonių ir parodos svečių – Lietuvos menininkų, kūrybiniai darbai. Parodoje gali dalyvauti visi kuriantys Pasvalio krašto žmonės.

Metai 19 small

5 d. Pasvalio krašto muziejus ir Vytauto Kasiulio Dailės muziejus pakvietė į nemokamus edukacinius užsiėmimus – „Vitražas: nuo viduramžių iki mūsų dienų", „Oro teptukas" ir „Linijos ir atspaudai".

5 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko Dariaus Žiūros filmo „Gustoniai Gustoniuose" premjera. Filme užfiksuotos žmonių, dalyvavusių projekte „Gustoniai", reakcijos – juokas, ovacijos, tyla, ašaros. Vieni laukė pažįstamų atvaizdų ar nejučia susitapatindavo, ieškodami panašumų su savo šeimos istorija, kiti plojo pažįstamiems kaimo „herojams". Tokia emocijų paletė nestebina, nes filmavimai truko aštuoniolika metų, per kuriuos žmonės augo ir keitėsi, kartais dingdavo iš akiračio arba jau būdavo iškeliavę... Darius Žiūra nuo 1990-ųjų pabaigos kuria Lietuvos vizualumo kronikas naudodamas pažangiausias tuo metu prieinamas audiovizualines priemones. Ilgiausiai besitęsiantis jo meno projektas, pradėtas 2001 m. ir nesibaigęs iki šiol, yra Gustoniai, pavadintas menininko gimtojo kaimo Šiaurės Lietuvoje vardu.

Žiūra filmai small

6 d. Pasvalio krašto muziejuje paminėta Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena.

Neįgaliųjų 19 small

11 d. Pasvalio krašto muziejuje pristatyta detektyvinė komedija „Keista pažintis". Vaidino aktorių grupė „Kelias": Eleonora Koriznaitė - Juozo Miltinio dramos teatro, kino ir TV aktorė, Robertas Zimblys – teatro, kino ir TV aktorius. Spektaklio autorė – Eleonora Matulaitė – teatro, kino aktorė, režisierė, J. Miltinio mokinė.

Keista pažintis small

12 d. Pasvalio krašto muziejuje surengtas Pasvalio r. savivaldybės mero labdaros vakaras „Svajok sparnuotai". Meras Gintautas Gegužinskas nuoširdžiai padėkojo visiems, gausiai susirinkusiems ir prisidėjusiems prie besipildančių svajonių tų, kurie turi mažiau... Juk svarbiausia tai, kad turėdami šalia savęs svajones, galime jas paversti realybės sparnais...

16 d. Pasvalio krašto muziejus ir Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas pakvietė į Pasvalio krašto seniesiems vėjo malūnams skirtą renginį „Senieji vėjo malūnai: istorija, atmintis, paveldas". Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Šiaurės sparnai: istorinių vėjo malūnų atminties archyvas".

Malūnai popietė small

21 d. Krinčine, poetų Matuzevičių sodyboje vyko literatūriniai skaitymai „Užgimimo šviesoj", skirti poeto Broniaus Krivicko 100-mečiui. Renginį organizavo literatų klubas „Užuovėja" ir Pasvalio krašto muziejus.

2019 m. spalis

2 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų atidarymo šventė. Tai jau penktieji universiteto mokslo metai. Ypatingasis renginio svečias – kūno psichoterapeutas Vaidas Arvasevičius.

19 d. Pasvalio krašto muziejuje atidaryta Neringos Marcinkevičiūtės-Strazdės personalinė grafikos kūrinių paroda.

Strazdės paroda small

25 d. Pasvalio kraštiečių bendrija (asociacija), Pasvalio katalikių moterų draugija, Pasvalio krašto muziejus, Pasvalio r. savivaldybė surengė mokslinę praktinę konferenciją „Pasvalio krašto dvasininkų indėlis į Lietuvos nepriklausomybę". Pasvalio krašto muziejuje vykusią konferenciją atidarė Pasvalio kultūros centro Raubonių skyriaus ansamblis „Tatula" (vad. Gražina Paškevičienė). Sveikinimo žodį tarė konferencijos organizatoriai – muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė ir pagrindinis konferencijos sumanytojas Pasvalio kraštiečių bendrijos pirmininkas prof. Rimantas Kanapėnas. Konferenciją moderavo Pasvalio kraštiečių bendrijos valdybos narys, ambasadorius Petras Šimeliūnas. Panevėžio Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pasidžiaugė konferencijoje dalyvaujančiu jaunimu. Technologijų pagalba pavyko nutiesti teletiltą tarp Pasvalio ir Vilniaus, ir išgirsti kunigo Algirdo Toliato mintis apie jaunimą ir laisvę. Konferencijoje dalyvavusi vienuolė disidentė Nijolė Sadūnaitė kalbėjo apie disidento dvasinę kovą už Lietuvos nepriklausomybę. Apie arkivyskupą metropolitą Juozapą Joną Skvirecką, jo biografiją kalbėjo dr. Aldona Kačerauskienė. Prof. Vytautas Ališauskas nagrinėjo arkivyskupo biblijos vertimą. Prof. Arūnas Streikus kalbėjo apie bažnyčios vaidmenį 1918 m. išvakarėse kuriantis valstybei. Konferencijos organizatorė, Lietuvos katalikių moterų sąjungos Pasvalio skyriaus pirmininkė Vlada Čirvinskienė skaitė pranešimą apie garbius dvasininkus ir jų indėlį – vyskupą Antaną Pranciškų Audzijonį ir kunigą-kankinį Alfonsą Lipniūną – žmogų, nešusį tautai prisikėlimo viltį. Konferencijoje kalbėta ir apie kunigą jėzuitą Pranciškų Masilionį – vieną didžiausių XX a. dvasinių autoritetų (Aldona Ramanauskienė), skaisčios širdies žmogų – Julijoną Lindę-Dobilą (mokytojas-ekspertas Juozas Brazauskas), Pasvalio bažnyčią XVI-XIX a. (Algimantas Krinčius).

Dvasinė konf small

2019 m. lapkritis

7 d. Pasvalio krašto muziejuje pristatytas Tarptautinis turizmo projektas „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje", kuris pakvies keliauti ir kitais metais. Taip nusprendė muziejuje susirinkę aštuonių Lietuvos ir Latvijos savivaldybių atstovai. Projekto dalyvių lauks smagios kelionės, nauji maršrutai ir įvairūs prizai.

Žiemgala small

15 d. Pasvalio krašto muziejus ir Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas pakvietė į Pasvalio krašto seniesiems vandens malūnams skirtą konferenciją „Senieji vandens malūnai: kas buvo ir kas laukia". Renginys organizuotas įgyvendinant projektą: „Senieji vandens malūnai: gyvosios istorijos".

Malūnai 19 small

19 d. Pasvalio krašto muziejuje buvo paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Renginyje dalyvavo Pasvalio r. savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas. Renginį vedė Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Panevėžio regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Biržų poskyrio vyr. seržantas Donatas Voveris. Koncertavo Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė".

Kariuomenės 19 small

21 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko dr. Algirdo Amšiejaus paskaita „Bičių produktai: ir maistas, ir vaistas".

Amšiejus small

22 d. Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba pakvietė į suaugusiųjų mokymosi savaitės renginį – paskaitą ,,Kaip ,,nesudegti" nuo darbų ir kaip valdyti įtampas, ištinkančias gyvenime". Paskaitą skaitė lektorius – psichologas Vaidas Arvasevičius.

Arvasevičius small

30 d. Pasvalio krašto muziejus pristatė naują edukacinį užsiėmimą „Šilkinė svajonė" užsiėmimą vedė pedagogė, rankdarbių kūrėja Rita Lauraitienė.

2019 m. rugsėjis

14 d. Pasvalio krašto muziejuje paminėtos Europos paveldo dienos „Neatrastieji lobiai Pasvalio krašto bažnyčių bokštuose ir varpinėse". Bažnytinių varpų tyrinėtojo Gintauto Žalėno paskaita apie varpų paveldą. Leidinio „Pasvalio krašto bažnyčių varpai" pristatymas. Ekskursija autobusu po Pasvalio krašto bažnyčių bokštus ir varpines.

Varpai 19 small

18 d. Kraštiečio akademiko Vyto Antano Tamošiūno autobiografinės knygos „Mano gyvenimo žingsniai. Nuo purienų iki imunologijos" pristatymas.

Tamošiūnas small

20 d. Tautodailininkų Eugenijos ir Fausto Vaišvilų Jubiliejinės tapybos darbų parodos atidarymas.

Vaisvilos small

20 d. Pasvalio menininkų klubo „Rats" darbų parodos atidarymas.

Rats 19 small