2019 m. spalis

2 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų atidarymo šventė. Tai jau penktieji universiteto mokslo metai. Ypatingasis renginio svečias – kūno psichoterapeutas Vaidas Arvasevičius.

Tau 19 small

19 d. Pasvalio krašto muziejuje atidaryta Neringos Marcinkevičiūtės-Strazdės personalinė grafikos kūrinių paroda.

Strazdės paroda small

25 d. Pasvalio kraštiečių bendrija (asociacija), Pasvalio katalikių moterų draugija, Pasvalio krašto muziejus, Pasvalio r. savivaldybė surengė mokslinę praktinę konferenciją „Pasvalio krašto dvasininkų indėlis į Lietuvos nepriklausomybę". Pasvalio krašto muziejuje vykusią konferenciją atidarė Pasvalio kultūros centro Raubonių skyriaus ansamblis „Tatula" (vad. Gražina Paškevičienė). Sveikinimo žodį tarė konferencijos organizatoriai – muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė ir pagrindinis konferencijos sumanytojas Pasvalio kraštiečių bendrijos pirmininkas prof. Rimantas Kanapėnas. Konferenciją moderavo Pasvalio kraštiečių bendrijos valdybos narys, ambasadorius Petras Šimeliūnas. Panevėžio Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pasidžiaugė konferencijoje dalyvaujančiu jaunimu. Technologijų pagalba pavyko nutiesti teletiltą tarp Pasvalio ir Vilniaus, ir išgirsti kunigo Algirdo Toliato mintis apie jaunimą ir laisvę. Konferencijoje dalyvavusi vienuolė disidentė Nijolė Sadūnaitė kalbėjo apie disidento dvasinę kovą už Lietuvos nepriklausomybę. Apie arkivyskupą metropolitą Juozapą Joną Skvirecką, jo biografiją kalbėjo dr. Aldona Kačerauskienė. Prof. Vytautas Ališauskas nagrinėjo arkivyskupo biblijos vertimą. Prof. Arūnas Streikus kalbėjo apie bažnyčios vaidmenį 1918 m. išvakarėse kuriantis valstybei. Konferencijos organizatorė, Lietuvos katalikių moterų sąjungos Pasvalio skyriaus pirmininkė Vlada Čirvinskienė skaitė pranešimą apie garbius dvasininkus ir jų indėlį – vyskupą Antaną Pranciškų Audzijonį ir kunigą-kankinį Alfonsą Lipniūną – žmogų, nešusį tautai prisikėlimo viltį. Konferencijoje kalbėta ir apie kunigą jėzuitą Pranciškų Masilionį – vieną didžiausių XX a. dvasinių autoritetų (Aldona Ramanauskienė), skaisčios širdies žmogų – Julijoną Lindę-Dobilą (mokytojas-ekspertas Juozas Brazauskas), Pasvalio bažnyčią XVI-XIX a. (Algimantas Krinčius).

Dvasinė konf small

2019 m. rugpjūtis

5-9 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas ir Pasvalio krašto muziejus surengė vasaros ekspediciją, skirtą vandens malūnams. Ekspedicijos tikslas – užfiksuoti išlikusį paveldą, užrašyti atsiminimus žmonių, dirbusių malūne, gyvenančių šalia jo, pažinojusių malūnininką ar tą, kuriam jis priklausė. Ekspedicijos metu buvo renkama medžiaga ir apie neišlikusius malūnus. Ekspedicijos akcentu tapo ekskursija po veikiančius vandens ir vėjo malūnus – Biržuose, Skaistkalnėje, Ausekliuose, Sodeliškio dvare ir Balsių malūne.

Malūnai 19 small

17 d. Pasvalio rankdarbių klubas „Kraitė“ pakvietė į Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinį centrą, kur vyko renginys „Pinkim vienybės kelią“, skirtas Baltijos kelio 30-mečiui. Renginio metu vyko edukacinis užsiėmimas apie rišimą mecrame technika, viktorina „Pažink savo kraštą, prisimink Baltijos kelią“, veikė rankdarbių klubų iš Latvijos, Biržų, Panevėžio, Naisių ir Pasvalio „Kraitės“ darbų mugė. Raubonių bendruomenė pristatė kultūrinį paveldą – buvo gaminami ir ragaujami virtiniai, koncertavo saviveiklininkų kolektyvai.

Kraitė 19 small

23 d. Pasvalio krašto muziejuje atidaryta kraštiečių Jono Jakimavičiaus ir Kęstučio Svėrio fotografijų paroda, skirta Baltijos kelio 30-mečiui. Visą dieną vyko istorinių filmų peržiūra, apie Baltijos kelią prieš 30-imt metų.

Baltijos kelias 19 small

2019 m. liepa

4 d. Pasvalyje lankėsi suaugusiųjų mokytojai (andragogai) iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Čia vyko trijų dienų „Baltijos vasaros mokykla“, kurios tema – „Emocijos mokymesi: padeda ar trukdo?“
Stovyklos-mokyklos metu andragogai turėjo galimybę panagrinėti įvairias temas: „Emocijomis paremti mokymosi būdai: ELMO projekto mokymų patirties sklaida“, „Su jausmu geriau! Vasaros mokyklos dalyvių emocinio mokymo(si) pavyzdžiai“, „Mokymasis ir emocijos Pasvalyje: pažintis su mokymosi galimybėmis Pasvalio krašto muziejuje ir mieste“, „Ką ir kaip veikia emocijos? Emocijomis paremta mokymosi veikla“. Dalyviai ne tik klausėsi įvairiausių minčių apie emocijas ir jų įtaką mokymui, bet ir dalijosi patirtimi, turėjo galimybę apžiūrėti Pasvalio miestą ir jo objektus, ištyrinėti Pasvalio krašto muziejaus eksponatus, domėjosi Pasvalio krašto istorija.

Andragogai small

6 d. Pasvalio krašto muziejaus muziejininkai dalyvavo Joniškio miesto dienos šventinėje mugėje, kurioje pristatinėjo muziejaus siūlomus edukacinius užsiėmimus ir kvietė aplankyti Pasvalio kraštą.

12 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko fotografo Vydmanto Bručo autorinės fotografijų parodos atidarymas „Mes esame“. Pasak autoriaus, ši paroda kalba apie žmones, kurių matyti nesame linkę – turinčius negalią.

Bručo paroda 19 small

20 d. Pasvalio krašto muziejuje paminėtos 90-osios Pasvalio krašto rašytojo, dailininko Zenono Nistelio gimimo bei pirmosios mirties metinės. Renginio metu buvo pristatyta šiemet išleista Z. Nistelio eseistinė knyga „Pamokslėliai prie šventoriaus vartų“. Knygos pristatymu ir išleidimu, skirtu paminėti rašytoją rūpinosi mokytoja Regina Grubinskienė.

2019 m. birželis

22 d. Pasvalio krašto muziejaus padalinyje, poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinėje sodyboje Krinčine vyko 25-oji poezijos šventė „Krinčino verdenės“, skirta Vietovardžių metams. Dalyvavo Pasvalio ir kitų rajonų literatai, Panevėžio r. Šilagalio kultūros centro vokalinis ansamblis „Šarma“. Rengėjai – Pasvalio krašto muziejus, literatų klubas „Užuovėja“, Krinčino seniūnija, Sėlių kultūros ir socialinės paramos bendrija.

Verdenės 2019 small