2017 m. gegužė

4 d. Pasvalio r. ugniagesiai Pasvalio krašto muziejuje minėjo Šv. Florijono – gaisrų sergėtojo dieną. Ugniagesius pasveikino Pasvalio r. savivaldybės vadovai, koncertavo Pasvalio muzikos mokyklos auklėtiniai.

6 d. Lietuvos katalikių moterų sąjungos Pasvalio skyrius organizavo renginį „Motinos širdis – gili gelmė“: koncertavo Pasvalio politinių kalinių ir tremtinių choras, neįgaliųjų centro sveikatingumo grupė „Purienos“, jaunimo mados grupė, buvo pristatyta vaizdo medžiaga „LKMS Pasvalio KMSD veiklos akimirkos – 2016 m.“

10 d. Pasvalio krašto muziejuje atidaryta mokinių fotografijos kūrybinių darbų paroda. Fotografijos mokytoja – Aida Dulkienė.

20 d. Tarptautinės muziejų nakties proga, vienam vakarui buvo atgimęs senasis kino teatras – muziejaus lankytojams buvo demonstruojami istoriniai filmai apie Pasvalio kraštą.

26 d. „Poezijos pavasario“ renginys poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje Krinčine. Pasvalio r. literatų poezijos skaitymai „Krinčino verdenės“ bei poeto E. Matuzevičiaus 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas.

Verdenės small

30 d. Pasvalio krašto muziejuje atidaryta Pasvalio Muzikos mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų darbų paroda.

Vaik dailė 2017 small

30 d. Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu, Vokietijoje suradusiu Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto originalą. Pasvalio krašto muziejus taip pat palaiko ryšius su Vokietijos ir kitų šalių archyvais, leidžia senųjų dokumentų rinkinius – jie papildys ir prof. L. Mažylio biblioteką. Prof. L. Mažylis, Pasvalio krašto muziejui įteikė Vasario 16-osios akto kopiją.

Mazylis small

2017 m. balandis

4 d. Pasvalio krašto muziejuje buvo atidaryta pasvalietės mokytojos Genovaitės Bružienės skutinėtų Velykinių margučių paroda. Parodos eksponatai – beveik pusantro šimto margučių gimė maždaug per dvejus metus.

Margučių paroda small

8 d. Pasvalio kultūros centre minint kultūros dieną, vyko tradiciniai „Skruzdės“ apdovanojimai. Pasvalio krašto muziejus „skruzdę“ skyrė Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus vedėjui Albinui Mačiuliui už ilgametį darbą ir jubiliejaus proga.

Skruzdė 2017 small

18 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko Pasvalio kultūros centro Mikoliškio skyriaus moterų vokalinio ansamblio „Rasa“ ir solistės Rasos Andžiuvienės koncertas (akomponavo Gintarė Bagdonavičiūtė). Tą pačią dieną buvo atidaryta Pumpėnų gimnazijos dailės ir technologijų mokytojos Dianos Augustinienės moterų portretų paroda.

Rasos small

22 d. Pasvalio krašto klubas „Užjausk draugą“ organizavo konferenciją „Kūryba – kaip terapija ir dovana“. Kalbėjo Kovo 11-osios Akto signataras Algirdas Endriukaitis, Lietuvos tautinių mažumų tarybos narė Aminat Saieva, psichologė Jolanta Kužmarskienė ir kt. Meninę programą atliko Pasvalio aklųjų ir silpnaregių draugijos ansamblis, Pasvalio krašto klubo „Užjausk draugą“ ansamblis ir skaitovai. Vyko Vilmos Gaigalaitės, Vlados Čirvinskienės, Jadvygos Skablauskienės knygų pristatymai.

28 d. Pasvalio parapijos klebonas kun. Albertas Kasperavičius organizavo susitikimą su vaikų, kurie šiais metais priims Pirmąją komuniją, tėveliais.

30 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko Šeimos dienai skirtas renginys, skirtas jaunoms sutuoktinių poroms. Renginyje (tai Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinės A. Kaziliūnaitės kūrybinio darbo dalis) dalyvavo jaunos šeimos, Pasvalio parapijos klebonas kun. A. Kasperavičius, koncertavo Kiemėnų saviveiklininkės. Jaunos šeimos dalijosi savo gyvenimo istorijomis.

2017 m. kovas

1 d. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, vykdant tarptautinį turistinį projektą „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“. Projektą pristatė Bauskės turizmo informacijos centro vadovė Inese Turkupole-Zilpure. Turistinis maršrutas„Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ sudarytas iš lankytinų objektų ir organizuojamų renginių kiekvienoje savivaldybėje, o norintiems dalyvauti„Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ akcijoje bus išduodamas lankytinų objektų žemėlapis ir turisto pasas, kuriame reikės atsižymėti kiekvieną aplankytą objektą. Bendras turistinis maršrutas jungs septynias Lietuvos ir Latvijos savivaldybes: Pasvalio, Biržų, Pakruojo, Bauskės, Iecavos, Rundalės bei Viecumnieki. Sutartį pasirašė minėtų savivaldybių vadovai. Koncertavo Pasvalio muzikos mokyklos kanklininkės (vad. Bronė Griauzdaitė-Petrauskienė).

Lv projektas 17 small

7 d. Parodos „Tautinis kostiumas – etninio tapatumo simbolis“, uždarymas. Apie Mažosios Lietuvos tautinių kostiumų ypatumus ir paskirtį pasakojo Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė. Parodos rengėjai – Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus.

Tautod paroda 17 small

8 d. Konferencija, skirta 2017-iesiems – Lietuvių kalbos kultūros metams „Pasvalio kraštiečiai – lietuvių kalbos puoselėtojai“. Kraštotyrininkė, knygų sudarytoja, VšĮ komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ direktorė, Petro Būtėno premijos laureatė (2013), knygos „Manikūnų krašto takais“ (2015) redaktorė Lionė Lapinskienė skaitė pranešimą tema „Tautos ir gimtosios kalbos samprata Petro Būtėno gyvenime ir darbuose“. Etninės kultūros specialistė, lektorė, visuomenininkė, žygeivė, P. Būtėno premijos laureatė (2010), Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnioji muziejininkė Vitalija Vasiliauskaitė skaitė pranešimą tema „Petro Būtėno darbai lietuvių kalbos ir kultūros baruose išeivijoje“. Filologė, Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotoja, renginių ir akcijų organizatorė, žygeivė, Kalbos premijos laureatė (2011), kraštietė Albina Saladūnaitė skaitė pranešimą „Vadinkite mane mokytoja: nuo Joniškėlio iki Panevėžio (Gabrielė Petkevičaitė-Bitė)“. Koncertavo Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos folkloro ansamblis „Saulutė“ (vad. Daiva Adamkavičienė).

Kalbos kult konf small

9 d. Visuomeninių organizacijų – sergančiųjų glaukoma bendrijos „Šviesa“ ir astmininkų klubo „Teisė kvėpuoti“ narių susirinkimas. Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentė Sigita Kriaučiūnienė skaitė paskaitą, kaip natūraliais būdais stiprinti ir atstatyti normalų regėjimą. Renginio metu veikė vaikų kūrybos paroda „Sveikos akys“.

10 d. Atidaryta paroda apie lietuvių keliautoją, mokslininką, antropologą, rašytoją, žurnalistą – Antaną Pošką. Sveikinimo žodį tarė Pasvalio r. savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. A. Poškos biografiją pristatė Pasvalio r. Saločių A. Poškos pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Roma Jakubonienė. Parodos iniciatorius – VŠĮ „Auto moto group“ direktorius Gintaras Kazilionis. Koncertavo Pasvalio muzikos mokyklos akordeonistų orkestras (vad. E. Rodžienė).

Auto moto group small

14 d. Neįgaliųjų draugijos ataskaitinis susirinkimas. Koncertavo neįgaliųjų draugijos ansamblis ir Pasvalio muzikos mokyklos akordeonistai (vad. E. Rodžienė).

Nįgaliųjų 17 small

15 d. Astmininkų klubo „Teisė kvėpuoti“ narių ataskaitinis susirinkimas.

17 d. Pasvalio r. tautodailininkų ataskaitinės dailės darbų parodos pristatymas, savo darbus pateikė penkiolika autorių. Parodos atidaryme dalyvavo Panevėžio tautodailininkų bendrijos pirmininkas Saulius Kronis.

Tautod paroda 17 small

20 d. Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ rajoninis turas.

Tramtatulis 17 small

22 d. Pasvalio rajono pradinių klasių mokinių jaunųjų literatų konkursas „Kai plunksna prabyla“. Savo kūrybą pateikė 18 literatų ir pasirodė 24 skaitovai.

23 d. Seminaras TAU lankytojams „Svečių priėmimo etiketas: kaip būti svetingam?" (lektorė Lidija Laurinčiukienė).

28 d. Seminaras TAU lankytojams „Priežastys, kodėl mes sergame" (lektorė Janina Gailienė).

2017 m. vasaris

7 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko Pasvalio r. mokyklų meninio skaitymo konkursas. Šių metų konkurso moto – „Skriskit, žodžiai, iš širdies į širdį!“.

Skaitovai 17 small

9 d. Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, Pasvalio krašto muziejuje vyko Nijolės Gaškaitės knygos ,,Pasipriešinimo istorija 1944–1953 m.“ (2016 m.) pristatymas. Knygos paskirtis – atskleisti laisvo žmogaus, nebijančio mirti ginant savo orumą, dvasinio pasaulio grožį. Kodėl tauta pasirenka vieną ar kitą kovos būdą. Šiuo atveju bene svarbiausia buvo tai, ką taip tiksliai užrašė ir gražiai išreiškė eilinis partizanas: ,,Atmink tą laiką, kai pasaulį valdė neteisybė“. Neteisybė buvo tokia didelė ir brutali, kad laisvės dvasia išaugusi karta pasirinko kovą ir garbingą žūtį, o ne prisitaikymą ir bedvasę egzistenciją. Renginyje dalyvavo – ats. plk. Arūnas Dudavičius. Renginio metu vyko dokumentinio filmo „1863-ieji Pasvalio krašte“ peržiūra.

Gaskaites small

10 d. Pasvalio krašto muziejuje buvo atidaryta fotomenininkės Jurgos Anusauskienės paroda „neMATOMAS KELIAS“. Automobilių sporto akimirkos įamžintos išskirtinės technikos meno kūriniuose. Renginyje dalyvavo parodos autorė.

Anuskauskienė small

13 d. Pasvalio katalikių moterų draugija minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Pasvalio krašto muziejuje muziejininkė Vida Dodienė supažindino su XIX a. pab.–XX a. pr. istoriniais įvykiais. Katalikės moterys dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Šypsokitės – tuoj išskris paukščiukas“, per kurį susipažino su fotografijos istorija, garsiausiais Pasvalio krašto fotografais, jų darbais, meniškai apipavidalino savo atsineštas fotografijas. Turininga popietė užbaigta pasikalbėjimu prie puodelio kavos. Pasvalio katalikių moterų draugijos pirmininkė Vlada Čirvinskienė supažindino su buvusio aktyvaus kraštotyrininko Alberto Janušonio prisiminimais, kaip tarpukariu buvo švenčiama Vasario 16-oji.

15 d. Pasvalio krašto muziejus, Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse pakvietė į du renginius – atidaryta paroda „Tautinis kostiumas – etninio tapatumo simbolis“ bei iškilmingai pradėta megzti tautinė juosta. Unikalios parodos atidarymas – apie Lietuvos gelmes, kur kiekvienas tautinis rūbas turi savo reikšmę, istoriją ir paskirtį. Parodos rengėjai – Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus. Parodoje eksponuojama ikonografinė medžiaga iš Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos ir Šilutės muziejaus fondų. Po parodos atidarymo renginio dalyviai turėjo unikalią progą prisidėti mezgant tautinę juostą. Pirmoji virbalus į rankas paėmė Pasvalio r. Joniškėlio krašto šviesuolė – Aldona Rapkevičienė. A. Rapkevičienė – mokslininkė, etnografė, visą gyvenimą puoselėjanti liaudišką kultūrą bei ugdanti jaunąją kartą lietuviškomis vertybėmis. Juostą muziejaus lankytojai megs visus metus iki pat Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimo kitais metais. Maloniai lauksime pagalbininkų!

Tautinis rubas small

19 d. Pasvalio dekanato Caritas organizacija, Pasvalio krašto muziejuje organizavo konferenciją apie Caritas organizacijos veiklą, vyko Agapė.

Daugiau straipsnių...

  1. 2017 m. sausis