Dešimtmetis su Pasvalio krašto muziejaus tautodailės paroda „Metai“. 2008 m.

Įgyvendinus Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos lėšomis finansuotą etninės kultūros projektą, išleistas katalogas „Dešimtmetis su Pasvalio krašto muziejaus tautodailės paroda „Metai“.

Kiekvienai mokyklai po muziejų. 2008 m.

Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo konkurse, finansuotame Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, laimėtas projektas „Kiekvienai mokyklai po muziejų“. Pasvalio krašto muziejaus muziejininkai mokyklų muziejų vadovus supažindino su muziejaus veikla ir funkcijomis.

Pasvalio miesto vaizdai mokinių darbuose. 2008 m.

Pasvalio rajono savivaldybės finansinės paramos jaunimo veiklai teikimo konkurse laimėtas projektas „Pasvalys 510“ ir išleistas katalogas „Pasvalio miesto vaizdai mokinių darbuose“, skirtas Pasvalio miesto 510-osioms metinėms.

Velykų džiaugsmas. 2008 m.

Pagal pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo konkursą, finansuojamą Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, parengta edukacinė programa „Velykų džiaugsmas“. Pamokos metu pasakojama apie Verbų sekmadienio, Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų papročius.

Darbas meistrą giria. 2007 m.

Bendras muziejaus ir Pasvalio P. Vileišio gimnazijos projektas „Darbas meistrą giria“, kurio tikslas skatinti mokinius pažinti etninės kultūros paveldą, ugdyti jų kūrybiškumą, skiepyti meilę darbui. Mokiniai gilinosi į etnokultūros paveldą naudodami įvairias medžiagas – popierių, odą, medį, metalą.

Dvasinis ir materialinis Saločių krašto paveldas. 2007 m.

„Dvasinis ir materialinis Saločių krašto paveldas“ – Pasvalio krašto muziejaus muziejininkai Saločių seniūnijoje surengė ekspediciją, kurios metu surinktas ir populiarintas Saločių krašto etnokultūros paveldas. Pagrindinis projekto rėmėjas – Kultūros ministerijos etninės kultūros plėtros fondas.

Kiek kainuoja žirgas? 2007 m.

Pagal pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo konkursą, finansuojamą Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, paruoštas edukacinis užsiėmimas „Kiek kainuoja žirgas?“. Pamokos metu dalyviai supažindinami su Lietuvos pinigų vystymosi istorija.

Informacinis lankstinukas apie muziejaus edukacinę veiklą. 2007 m.

Panaudojus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skirtas leidybai, išleistas informacinis lankstinukas apie muziejaus edukacinę veiklą. Leidinyje pristatoma muziejaus edukacinė veikla rajono ir visos Lietuvos mokiniams, supažindinama su pačiomis populiariausiomis pamokomis-ekskursijomis.

Etnokultūros ir tradicijų puoselėjimas Aukštaitijos regione. Patirtis ir sklaida. 2007 m.

Panaudojus Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas socializacijos programai, parengta vaikų socializacijos programa „Etnokultūros ir tradicijų puoselėjimas Aukštaitijos regione. Patirtis ir sklaida".

Krinčino krašto praeitis ir dabartis. 2006 m.

Įgyvendinus Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos lėšomis finansuotą etninės kultūros projektą „Krinčino krašto praeitis ir dabartis“ – susisteminta Krinčino seniūnijoje surinkta etninė medžiaga, Pasvalio krašto muziejaus muziejininkai Tetirvinų kaime organizavo amatų, dainų, šokių, mokymus, susitikimus su amatininkais bei įvairiais tautosakos pateikėjais. Etnografinio pobūdžio vakaronės buvo surengtos Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinėje mokykloje bei Pasvalio krašto muziejuje.