Tarm kalbančiaja stiprybe. 2013 m.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis įgyvendintas projektas „Tarm kalbančiaja stiprybe“ („Tarme kalbančiojo stiprybė“) – surengta mokslinė konferencija, skirta populiarinti tarmių vartojimą kasdieniniame gyvenime, sutelkti iš Pasvalio krašto kilusius mokslininkus-filologus bei rajono švietimo įstaigų mokytojus ir mokinius pranešimų rengimui. Mokslinė konferencija paskatino Pasvalio rajono folkloro kolektyvus parengti tarmiškas programas ir jas pristatyti konferencijos metu. Supažindinant su konferencijos medžiaga kuo daugiau žmonių, ji pateikta muziejaus internetiniame puslapyje.

Muziejuje vykusioje mokslinėje konferencijoje  „Tarm kalbančiaja stiprybe“ skaityti pranešimai:

Pasvalio krašto kryždirbių meno išsaugojimas ir propagavimas. 2012 m.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis paruoštas Muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo projektas „Pasvalio krašto kryždirbių meno išsaugojimas ir propagavimas“, skirtas Pasvalio krašto kryždirbystės paveldo išsaugojimui ir pristatymui visuomenei.

Žydai Pasvalio krašte. 2011 m.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis įgyvendintas projektas „Žydai Pasvalio krašte“ – išleista brošiūra apie Nepriklausomoje Lietuvoje iki okupacijų gyvenusius žydus, Pasvalio krašte išlikusias holokausto aukų laidojimo vietas bei autentišką sinagogą Pušalote.

Dubenuotųjų akmenų ir girnų ekspozicija Pasvalyje. 2011 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programų projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis išleistas informacinis lankstinukas – „Dubenuotųjų akmenų ir girnų ekspozicija Pasvalyje“.

Sieninė tapyba Pasvalio krašto bažnyčiose. 2011 m.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos lėšomis įgyvendintas projektas – Kultūrinio turizmo maršrutas-edukacinė programa „Sieninė tapyba Pasvalio krašto bažnyčiose“. Surengta fotografijų paroda, pristatanti sieninę tapybą Pasvalio krašto bažnyčiose bei sukurtas dokumentinis filmas.

Tautodailininko primityvisto Broniaus Zavackio paveikslų restauravimas. 2010 m.

Įgyvendinus Kultūros rėmimo fondo projektą „Tautodailininko primityvisto Broniaus Zavackio paveikslų restauravimas“, skirtą meno kūrinių restauravimui, buvo restauruoti tautodailininko primityvisto Broniaus Zavackio paveikslai, išleistas kūrinių katalogas pristatytas visuomenei.

Muziejų prieinamumo ir patrauklumo plėtra Žiemgaloje ir šiaurinėje Lietuvoje. 2009 m.

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2007–2013 m. „Muziejų prieinamumo ir patrauklumo plėtra Žiemgaloje ir šiaurinėje Lietuvoje“. Įgyvendinus projektą, pagerintas Pasvalio krašto muziejaus prieinamumas, renovuojant muziejaus pastatą. Dėl ekspozicijų ir edukacinių programų plėtimo padidintas Pasvalio krašto muziejaus patrauklumas, naudojant modernias technologijas. Kelta Pasvalio krašto muziejaus specialistų kompetencija ir stiprintas bendradarbiavimas tarp pasienio regionų. Tarptautiniame muziejų prieinamumo projekte be Pasvalio rajono savivaldybės administracijos dar dalyvavo 9 partneriai: Biržų ir Rokiškio rajonų savivaldybių administracijos, Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Žiemgalos planavimo regiono administracija (Latvija), Dobelės miesto ir Bauskės rajono tarybos (Latvija), Viesitė miesto su kaimiškąja regiono taryba (Latvija), Jekabpilio istorinis muziejus (Latvija), Jelgavos istorijos ir meno muziejus (Latvija). Projektas įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis.

Pasvalio krašto kryždirbių meno išsaugojimas ir propagavimas. 2009 m.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo lėšomis įgyvendintas projektas „Pasvalio krašto kryždirbių meno išsaugojimas ir propagavimas“. Restauruotas Kidžionių kaimo pakraštyje 1853 m. statytas muziejinis eksponatas – koplytstulpis (autorius S. Gegeckas) (PM 2263/1) ir konservuotas 1930 m. statytas kryžius prie kelio Šakarniai–Saločiai (PM-2263/3).

Namišių krašto senolių palikimas. 2008 m.

Įgyvendinus Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos etninės kultūros projektą „Namišių krašto senolių palikimas“, surengta kraštotyros ekspedicija Namišių seniūnijoje. Ekspedicijos metu rinkta medžiaga apie senuosius amatus, liaudies mediciną, senąją architektūrą, folklorą, kulinarinį paveldą, fiksuoti atsiminimai apie Namišių krašto žmones bei reikšmingus įvykius.

Pasvalio krašto muziejus kviečia Jus. 2008 m.

Panaudojus Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas leidybai, pagal vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektą išleista brošiūra apie muziejaus edukacinę veiklą „Pasvalio krašto muziejus kviečia Jus“. Leidinyje pristatoma pati naujausia muziejaus edukacinė veikla, supažindinama su populiariausiomis pamokomis-ekskursijomis.