Pasvalio krašto kryždirbystės paveldo išsaugojimas ir pristatymas visuomenei. 2013 m.

  • Spausdinti

Kultūros rėmimo fondo lėšomis įvykdytas projektas „Pasvalio krašto kryždirbystės paveldo išsaugojimas ir pristatymas visuomenei“, skirtas konservuoti muziejaus Dailės rinkinyje saugomus itin sunykusius – koplytstulpį ir „Rūpintojėlio“ skulptūrėlę. Konservuoti liaudies meno kūriniai eksponuojami muziejaus kryždirbystės ekspozicijoje.