Įgyvendintas projektas "Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio raj.". 2014 m.

  • Spausdinti

Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone" (toliau – projektas) pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" ir 2012 m. rugsėjo 28 d. pasirašytą trišalę Finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003 tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos.
Projektui įgyvendinti skirta 1.362.162,18 Lt paramos, iš jų 1.157.837,30 Lt ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 204.324,88 Lt Projekto vykdytojo lėšos.
Pagrindinis projekto tikslas - skatinti turizmo produktų ir viešosios infrastruktūros plėtrą Pasvalio rajone. Tikslui pasiekti iškeltas uždavinys - sukurti viešąją rekreacinę aktyvaus poilsio infrastruktūrą Pasvalio mieste, skatinant atvykstamąjį ir vietinį turizmą.
Projekto įgyvendinimo metu įrengti dviračių - pėsčiųjų takai su aikštelėmis, suoliukais, šiukšliadėžėmis, atitvėrimo stulpeliais, dviračių stovais, tilteliais, stoginėmis, laužavietėmis, medine tvora, atramine sienute, informaciniais stendais, taip pat įrengti lauko apšvietimo elektros tinklai, stebėjimo kamerų elektros tinklai, vaizdo stebėjimo sistema, ryšių kabelinis tinklai bei vietos biotualetams. Darbų atlikimo vieta - teritorija besiribojanti iš rytų su Svalios gatve, iš šiaurės vakarų su Nepriklausomybės ir Žaliosios gatvėmis bei iš pietryčių - su Panevėžio gatve, Pasvalys. Sutvarkytos teritorijos plotas siekia 6,5 ha. Minėtus darbus atliko UAB „Pasvalio melioracija" pagal 2013 m. kovo 06 d. pasirašytą Pasvalio rajono viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo I etapo darbų sutartį Nr. ASR-49 ir pagal 2014 m. sausio 13 d. pasirašytą Pasvalio rajono viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo II etapo darbų sutartį Nr. ASR-11.
Taip pat projekto įgyvendinimo metu įsigytos numatytos rinkodaros priemonės, kuriomis bus užtikrinama informacinė sklaida apie šį turizmo objektą. Parengti ir išleisti lankstinukai su žemėlapiu lietuvių ir anglų kalbomis (1000 vnt.), pagamintas ir netoli kempingo pakabintas spalvotas reklaminis stendas (1 vnt., matmenys 15x5 m).
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2011 m. lapkričio 01 d. iki 2014 m. spalio 31 d. Projektas yra tęstinis organizaciniu, eksploataciniu bei finansiniu požiūriais. Sukūrus naująjį turtą, jį prižiūrės Pasvalio rajono savivaldybės administracija iš savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų aplinkos tvarkymo, viešosios infrastruktūros priežiūros ir kitų programų. Esant poreikiui bus atliekami smulkūs atnaujinimo, gerinimo darbai. Darbų vykdymo metu naudotos kokybiškos, ilgaamžiškos medžiagos, todėl neplanuojama, kad artimiausiu metu reikėtų didesnių investicijų į turto atnaujinimą.
Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie kompleksiško turizmo infrastruktūros sutvarkymo Pasvalio rajone, kurio rezultatais galės naudotis vietos, kitų miestų ir rajonų gyventojai bei svečiai ir užsienio turistai. Taip bus padidintas objekto turistinis patrauklumas, didinamas turistų srautas vietovėje, dėl ko didės rajono turizmo sektoriaus pajamos, mažės sezoniškumas bei bus sukurtos 2 darbo vietos. Sukurtas turizmo traukos centras skatins kitų papildomų paslaugų kūrimąsi aplinkinėje teritorijoje.