Muziejus spaudoje 2013 m.

2013 metai

Gruodis

Lapinskaitė, Bronislava. Trečioji Kęstučio Mikeliūno knyga: [Pasvalio krašto muziejininkės publikacija apie kraštiečio K. Mikeliūno knygą „Teko laimė pažinti...“ ir kitus jo muziejui dovanotus leidinius]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, gruod. 5, p. 5.

Stanislovaitis, Viktoras. Pajusk Paryžių ir visą pasaulį muzikos skambesy: [Joniškėlio muziejaus darbuotojas kviečia žmones į muzikinę šventę – Clotilde Solange Riguad (vokalas), Aurimo Driuko (gitara) ir Simo Butavičiaus (smuikas) koncertą Joniškėlio bandymų stoties salėje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, gruod. 5, p. 5.

Kino ekrane atgims laisvės kovos: [kvietimas į Pasvalio krašto muziejaus sukurtą dokumentinį filmą „1863-ieji Pasvalio krašte“]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, gruod. 5, p. 5.

Balčiūnaitienė, Kristina. Indija – kelionė už europietiško mąstymo ribų: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojos straipsnis apie susitikimą su žurnalistu, redaktoriumi, vertėju, fotografu kraštiečiu Danieliumi Mickevičiumi Pasvalio krašto muziejuje ir jo įspūdžius iš kelionės po Indiją]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, gruod. 7, p. 6–7.

Magelinskienė, Zina. Atgaiva akiai ir sielai, šiluma – kūnui ir namams: [apie kalėdinės „Metų“ ir menininkų grupės „Rats“ darbų parodų atidarymą muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, gruod. 10, p. 3.

Petkevičienė, Aldona. Pagerbsime kraštiečio arkivyskupo atminimą: [Pasvalio Katalikių moterų draugijos organizuojamas arkivyskupo metropolito Juozapo Skvirecko pagerbimas vyks ir Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2013, gruod. 10, p. 1.

Stanislovaitis, Viktoras. Joniškėlyje atidaryta Kalėdų ambasada: [Joniškėlio muziejaus darbuotojo straipsnis apie Andželos Mosteikienės sodyboje Joniškėlyje atidarytą Kalėdų ambasadą]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, gruod. 12, p. 5.

Seibutis, Antanas. Pasvaliečių kurtame filme – ir biržietiškos istorijos fragmentai: [apie Pasvalio krašto muziejaus sukurtą dokumentinį filmą „1863-ieji Pasvalio krašte“]. – Iliustr. // Šiaurės rytai, 2013, gruod. 12, p. 5.

Balčiūnaitienė, Kristina. Būti moterimi Europoje: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojos straipsnis apie tarptautinę konferenciją Lievino mieste Prancūzijoje, kurioje autorė lankėsi su Pasvalio rajono savivaldybės delegacija]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, gruod. 17, p. 4.

Kanišauskas, Sigitas. Sukilimo jubiliejaus skambus baigiamasis akordas: [apie Pasvalio krašto muziejaus sukurtą dokumentinį filmą „1863-ieji Pasvalio krašte“ ir jo pristatymą muziejuje].– Iliustr. // Darbas. – 2013, gruod. 17, p. 2.

Balčiūnaitienė, Kristina. Žemdirbiai uždirba ir knygai: Pasvalio krašto muziejaus muziejaus darbuotojos straipsnis apie susitikimą su poetu Petru Palilioniu ir Naisių krašto šviesuoliu Č. Karbauskiu Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, gruod. 19, p. 5.

Alka A. Neapsiribokim nepasitenkinimu: [apie Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos organizuotą „Civitas“ klubo susitikimą-diskusiją „Lietuvių pilietinė visuomenė gimtinėje ir svetur“ su prof. Egidijumi Aleksandravičiumi ir filmų kūrėju Henriku Gulbinu Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, gruod. 28, p. 2.

Rauckienė, Lina. Žiemgaliečiai tarmiškai kalbėjo Pakruojyje: [„Žiemgalos“ draugijos organizuoto skaitovų ir rašinių konkurso „Gimtoji tarmė – mūsų pradžių pradžia ir turtas“ baigiamojo renginio metu „Žiemgalos“ draugijos Pasvalio skyriaus vadovė Vida Stokienė pirmininkavimo regalijas perdavė muziejininkui Gražvydui Balčiūnaičiui]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, gruod. 28, p. 3.

Krašto kalendorius: jubiliejinės datos ir sukaktys: 2014 m. sausis / parengė muziejininkė B. Lapinskaitė // Darbas. – 2013, gruod. 31, p. 3.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto smulkioji medinė architektūra: sakralinis menas: atsigręžimai į praeitį: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis ir fotografija, p. 31]. – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2013, Nr. 2, p. 27–31.

Kultūrinio [Pasvalio rajono] gyvenimo kronika: 2013 / parengė muziejininkė Bronislava Lapinskaitė. – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2013, Nr. 2, p. 76–79.

Lapkritis

Pirmieji valstybės gynėjai rinksis Pasvalyje: [Pasvalio krašto muziejuje vyks apdovanojimų ceremonija – bus įteikiami specialūs atminimo „Liudijimai“ Pasvalio, Panevėžio, Šiaulių ir kitų aplinkinių rajonų savanoriams, pasieniečiams, karininkams, tarnavusiems Lietuvai sunkiu metu (nuo KAD įkūrimo 1990 m. balandžio 25 d. iki Rusijos kariuomenės išvedimo 1993 m. rugpjūčio 31 d.)] / Pasvalio krašto muziejaus informacija // Darbas. – 2013, lapkr. 5, p. 1.

Lužytė, Margarita. Dainuojamosios poezijos medis: [apie Pasvalio krašto muziejuje vykusį vienuoliktojo festivalio „Tai – aš“ koncertą]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, lapkr. 7, p. 5.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Dokumentiniame filme – neįmintos „Lituanicos“ paslaptys: [popietė, skirta legendinio S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-mečiui paminėti Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, lapkr. 7, p. 5.

Bitinaitė, Asta. Aktorė Olita Dautartaitė: „Vaikystė – gyvenimo pamatas“: [apie Pasvalio krašto muziejuje vykusį jubiliejinį kraštietės aktorės Olitos Dautartaitės vakarą „Šiaurės Lietuva – mano kraičio skrynia“, kurį surengė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, įgyvendindama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos remiamą projektą] / Asta Bitinaitė. - Iliustr. // Darbas. - 2013, lapkr. 14, p. 3.

Savickienė, Vita. Laiko graužta seniena vėl suspindo auksu: [apie restauruotą Pasvalio krašto muziejaus eksponatą – 18 a. krėslą]. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – 2013, lapkr. 16, p. 8–9.

Stanislovaitis, Viktoras. Karpių dvare – šventė sielai ir ausims: [„Stilingos muzikos trio“ ir solistės Laimos Česlauskaitės programa „Meilė. Viltis. Muzika“ Joniškėlio Karpių dvare]. – Darbas. – 2013, lapkr. 7, p. 7.

Lužytė, Margarita. Koncertas, kai vėl kartu: [apie Ainio ir Gedimino Storpirščių koncertą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, lapkr. 21, p. 5.

Černiauskienė, Bronislava. „Bočių“ darbštuolių rankdarbių paroda [atidaryta Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, lapkr. 23, p. 3.

Balčiūnaitis. Gražvydas. Lietuvai jie amžinai liks pirmieji: [apie Lietuvos kariuomenę ir jos atsikūrimą po 1990 metų]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, lapkr. 26, p. 4.

Krašto kalendorius: jubiliejinės datos ir sukaktys: gruodis / parengė Bronislava Lapinskaitė // Darbas. – 2013, lapkr. 28, p. 5.

Kronika. 2012 m. Pasvalio krašte / parengė Bronislava Lapinskaitė // Žiemgala. – 2013, Nr. 2, p. 54–56.

2014 m. sukaktys: Pasvalio kraštas / parengė Bronislava Lapinskaitė // Žiemgala. – 2013, Nr. 2, p. 64–68.

Pagerbsime kraštiečio arkivyskupo [J. Skvirecko] atminimą: [Pasvalio krašto muziejuje vyks konferencija ir adventinių puokščių paroda]. – Portr. // Darbas. – 2013, lapkr. 30, p. 1.

Bitinaitė, Asta. Dramaturgas Juozas Glinskis: „Džiaugiuosi, kad toks esu...“: [Pasvalio krašto muziejuje vyko M. Katiliškio bibliotekos organizuotas susitikimas su kraštiečiu dramaturgu Juozu Glinskiu. – Iliustr. // Darbas. – 2013, lapkr. 30, p. 5.

Vertelka, Bronius. Konferencijoje prisiminė ne tik kraštiečius: [XIV mokslinėje konferencijoje „Panevėžio kraštas ir žmonės amžininkų atsiminimuose“ Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje pranešimą „Jonjuozio gyvenimas, arba kunigo Jono Rimšos (1905–1996) autobiografija“ skaitė Pasvalio krašto muziejaus muziejininkė B. Lapinskaitė]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2013, lapkr. 29, p. 13.

Spalis

Kanišauskas, Sigitas. Jeigu „Čemodanai“ prabiltų: [apie Pasvalio krašto muziejaus parengtą vienos dienos parodą „Mano draugas – lagaminas“, skirtą Pasaulinei turizmo dienai“]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, spal. 1, p. 3.

Kanišauskas, Sigitas. Socialinės darbuotojos muziejuje ieškojo „lobio“: [socialiniai darbuotojai profesinę šventę minėjo Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, spal. 1, p. 3.

Balčiūnaitienė, Kristina. Zinas Kazėnas – „Pasvals apė alo, oro ir kitko“: [apie Pasvalio krašto muziejuje vykusį iškilmingą Z. Kazėno parodos uždarymą]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, spal. 3, p. 6.

Giedrytė, Toma. „Bardų vilkiko“ scenoje dainavo ir pasvaliečiai: [festivalis „Tai – aš“ Pasvalio krašto muziejuje vyko jau aštuontą kartą]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, spal. 19, p. 3.

Stanislovaitis, Viktoras. Ar „Rags“ vertas Pasvalio krašto premijos? : [apie folkloro kolektyvą]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, spal. 19, p. 6.

Magelinskienė, Zina. Apie Baltąją lazdelę – linksmai ir šmaikščiai: [Tarptautinė baltosios lazdelės diena bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio rajono filialo mišraus vokalinio ansamblio penkerių metų jubiliejus Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, spal. 22, p. 3.

Balčiūnaitienė Kristina. Pasienio regiono verslumo skatinimas ir bibliotekininkų rūpestis: [muziejaus darbuotojos straipsnis apie projekto „Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ renginį – viešnagę pas Bauskės rajono ūkininkus]. – Darbas. – 2013, spal. 22, p. 4.

Rugsėjis

Kanišauskas, Sigitas. „Aikštės užuovėjoje“ skambėjo namų kalba: [apie bibliotekos renginį miesto aikštėje, kurio metu VDA prof. Algis Dovydėnas savo sukurtą nedidelį vitražą dovanojo jam talkinusiai Pasvalio krašto muziejaus darbuotojai Sigutei Kučienei]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, rugs. 17, p. 3–4.

Kanišauskas, Sigitas. Pasvalio krašte kryždirbystė turi savitų bruožų: [medinės kryždirbystės paveldą Pasvalio rajone tyrinėjančiai Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailės poskyrio vyr. specialistei, profesorei dr. Alei Počiulpaitei talkino Pasvalio krašto muziejaus muziejininkas Gražvydas Balčiūnaitis]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, rugs. 7, p. 2.

Kanišauskas, Sigitas. Tarytum ąžuolinis sienojus Pasvalio istorijoje: [apie Žiemgalos leidyklos išleistos J. Aničo knygos „Pasvalio krašto istorija 1918–1940 m.“ pristatymą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, rugs. 19, p. 3.

Magelinskienė, Zina. Parodoje – prasmingo gyvenimo liudijimai: [Pasvalio krašto muziejuje atidaryta tautodailininko tremtinio Vilhelmo Janiselio tapybos ir fotografijos darbų paroda, skirta autoriaus 100-osioms gimimo metinėms]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, rugs. 19, p. 4.

Kanišauskas, Sigitas. Per šventę verslininkai rinkosi į Pasvalio krašto muziejų: [apie verslininkų konferencija „VIA BALTICA–VERSLO ARTERIJA“]. – Iliustr. // Darbas. – 2013. rugs. 21, p. 2, 5.

Magelinskienė, Zina. Gamta – geriausia vaistinė: [vaistažolininko Mariaus Lasinsko paskaita „Nuostabus vaistažolių ir garso pasaulis“ Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, rugs. 22, p. 3.

Atvyko į protėvių gimtinę: [Vaškuose viešėję protėvių gimtąsias vietas lankantys žydai Nava ir Julianas Kivowitzai iš Los Andželo aplankė ir Pasvalio krašto muziejų] / “Darbo“ inf. // Darbas. – 2013, rugs. 24, p. 2.

Rugpjūtis

Edukacinių programų mugė: [Trečiąją Biržų šventės dieną Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyksiančioje edukacinių programų mugėje, skirtoje Tarmių metams ir kunigo, tautosakininko, poeto, vertėjo Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 140-osioms gimimo metinėms paminėti dalyvaus ir Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – 2013, liep. 30, p. 10.

Respublikinė edukacinių programų mugė, skirta Tarmių metams ir kunigo, tautosakininko, poeto, vertėjo Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 140-osioms gimimo metinėms paminėti: [renginyje žada dalyvauti ir Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Šiaurės rytai. – 2013, liep. 30, p. 5.

Krašto kalendorius: jubiliejinės datos ir sukaktys: rugpjūtis / parengė muziejininkė B. Lapinskaitė // Darbas. – 2013, rugpj. 1, p. 5

Bitinaitė, Asta. Prisiminimų knyga apie kunigą Alfonsą Jančį [„Žydėti paunksnėje“ pristatyta Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, rugpj. 3, p. 3

Mikelionienė, Edita. Šventė visiems: [Biržuose surengtoje miesto šventėje dalyvavę Pasvalio muziejininkai šventės dalyvius mokė sveikatos gudrysčių]. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – 2013, rugpj. 6, p. 4.

Vitkauskaitė, Aistė. Mugėje – muziejų programos: [prie Biržų pilies rūmų vykusioje respublikinėje edukacinių programų mugėje „Visokių gudrysčių mokinu, ale tu kalbu, katru patsai šneku“ edukacinę programą pristatė ir Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Šiaurės rytai. – 2013, rugpj. 6, p. 8.

Kazilionytė, Vitalija. 1863–1864 metų sukilimo kelias virtualioje erdvėje: [kuriant interaktyvų žemėlapį „1863–1864 metų sukilimas Pasvalio krašte“ Mariaus Katiliškio bibliotekos darbuotojams talkino muziejininkas Gražvydas Balčiūnaitis, pats ir pristatęs žemėlapį mokslinėje konferencijoje „1863–1864 metų sukilimas: už Jūsų ir mūsų laisvę“ Pasvalyje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, rugpj. 8, p. 5

„Pasvale čeraunioks“ svečiavosi edukacinių programų mugėje: [apie rugpjūčio 4 dieną Biržuose vykusią Tarmių metams skirtą respublikinę edukacinių programų mugę „Visokių gudrysčių mokinu, ale tu kalbu, kokiu patsai šneku“, kurioje dalyvavo ir Pasvalio krašto muziejus] / „Darbo“ inf. – Iliustr. // Darbas. – 2013, rugpj. 8, p. 3.

Vaičekonienė, Regina. Dokumentiniame filme – Lebeniškių cerkvė: [Pasvalio krašto muziejininkai kuria dokumentinį filmą apie 1863 metų sukilimą]. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – 2013, rugpj. 16, p. 7.

Kanišauskas, Sigitas. Virš Ustukių tilto ratus suko „Lituanica“: [Ustukių kaimo tradicinėje šventėje „Žolyną skinsiu – vainiką pinsiu“ muziejininkas Gražvydas Balčiūnaitis pristatė kraštiečio, istoriko Jono Aničo knygą „Pasvalio krašto istorija 1918–1940 m.“]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, rugpj. 20, p. 2

Kanišauskas, Sigitas. Chuliganams užkliuvo Girnų muziejus: [apie vagystę iš Pasvalio girnų ir dubenuotųjų akmenų muziejaus]. – Iliustr. // Darbas. - 2013, rugpj. 22, p. 1.

Zino Kazėno – zikos tapybos parodos Pasvalyje: [Pasvalio krašto muziejus kviečia aplankyti kraštiečio Zino Kazėno-zikos parodą „Pasvals apė alų, orų ir kitkų“] / “Darbo“ inf. // Darbas. – 2013, rugpj. 22, p. 5.

Krasauskas, Darius. Neliko nei zylės, nei skruzdėlių: [iš Pasvalio girnų ir dubenuotųjų akmenų muziejaus pavogtos ar sudaužytos kelios skulptūrėlės] // Panev. rytas. – 2013, rugpj. 24, p. 3

Kanišauskas, Sigitas. Stebuklas, kuris niekada nebepasikartos: [internetinio kultūrinio paveldo „Europeana 1989“ projekto „Atkurkime Baltijos kelią internete“ pristatyme Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje dalyvavo ir Pasvalio krašto muziejaus muziejininkai]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, rugpj. 27, p. 1–2.

Krašto kalendorius: jubiliejinės datos ir sukaktys: rugsėjis / parengė muziejininkė Bronislava Lapinskaitė // Darbas. – 2013, rugpj. 31, p. 7.

Liepa

Mačiulskytė, Vilija. Poezijos žodžio mėgėjai lietaus nepabūgo: [apie tradicinį renginį – 19-ąsias Krinčino verdenes“]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, liep. 2, p. 5

Krašto kalendorius: jubiliejinės datos ir sukaktys: liepa: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininkės parengtas sukakčių sąrašas] / parengė B. Lapinskaitė // Darbas. – 2013, liep. 2, p. 5

Seibutis, Antanas. Sukilėlių keliais: atkartotas 1863 metų sukilėlių kelias Biržų krašte: [žygyje Biržų rajone dalyvavo ir Pasvalio krašto muziejaus darbuotojai]. – Iliustr. // Šiaurės rytai. – 2013, liep. 2, p. 7–8.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Telkė būrius, šventino vėliavas, kovėsi ginklu...: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis, skirtas 1863-ųjų metų sukilimo Pasvalio krašte 150-osioms metinėms]. – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2013, Nr. 1, p. 5–12.

„Tarm' kalbonče stėprybe“: [Pasvalio krašto muziejuje surengtoje mokslinėje konferencijoje „Tarm' kalbonče stėprybe“ poeto Vlado Braziūno, mokslininkų dr. Bronės Stundžienės ir Povilo Krikščiūno skaitytų pranešimų ištraukos] / parengė Agnė Grinevičiūtė. – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2013, Nr. 1, p. 53–58.

Balčiūnas, Edvardas. Architektų Pasvalyje netrūko: [Pasvalio krašto muziejuje pristatyta Panevėžio krašto architektų darbų ir projektų paroda]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, liep. 4, p. 2

Kazlauskas, Albinas. Po tuo gražiuoju ąžuolu: [minimi Pasvalio krašto muziejaus eksponatai]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, liep. 13, p. 3

Čirvinskienė, Vlada. Kelionė sukilimo keliais: [Pasvalio katalikių moterų draugijos kasmetinė dvasinė-kraštotyrinė konferencija „ant ratų“ tema „1863–1864 m. sukilimo istorinė atmintis“, kurios metu muziejininkas Gražvydas Balčiūnaitis skaitė pranešimą ir vedė ekskursiją sukilimą menančiomis rajono vietomis] // Darbas.– 2013, liep. 18, p. 5

Mačiulskytė, Vilija. „Kartu mes galim“ projektas įrodė – stiprybė vienybėje: Pasvalyje vykusio projekto dalyviams paskaitą „1863 metų sukilimo atgarsiai Pasvalio rajone“ skaitė Pasvalio krašto muziejaus muziejininkas Gražvydas Balčiūnaitis]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, liep. 18, p. 6

Urmanavičienė Antanina. Parymokim prieg tėviškės slenkscio: [Pasvalio katalikių moterų draugijos kasmetinės dvasinės-kraštotyrinės konferencijos „ant ratų“ tema „1863–1864 m. sukilimo istorinė atmintis“, kurioje muziejininkas Gražvydas Balčiūnaitis skaitė pranešimą ir vedė ekskursiją sukilimą menančiomis rajono vietomis, dalyvės tarmiškas pasakojimas apie viešnagę Pasvalio krašte ir Krinčino „Verdenėse“]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, liep. 23, p. 5

Kazlauskas, Albinas. Kaip šįkart atsiveria „Šiaurietiški...“: [rašoma ir apie muziejininko G. Balčiūnaičio straipsnį žurnale]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, liep. 23, p. 4

Kanišauskas, Sigitas. „Dovana muziejui ir visiems Pasvalio krašto žmonėms“: [apie grafiko Žibunto Mikšio kūrinių iš JAV gyvenančio dr. Algimanto Kelerto kolekcijos, dovanotų Pasvalio krašto muziejui, parodos atidarymą]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, liep. 30, p. 1, 3.

Birželis

Leonovienė E. Rankdarbiai moteris vienija: [apie bendrą Biržų, Panevėžio ir Pasvalio rankdarbių klubų moterų dailės darbų parodą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2013, Nr. 22. – P. 36–39.

Bitinaitė A. Jaunieji kūrėjai į pasaulį bando pažvelgti kitaip: [apie Pasvalio vaikų muzikos mokyklos Dailės skyriaus absolventų dailės darbų parodą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, birž. 1, p. 6.

Balčiūnas E. Paroda sugrąžino į gražius laikus: [apie Vytauto Daraškevičiaus parodą „Į laisvę: 1988 birželis–1990 kovo 11“ Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, birž. 4, p. 4.

Balčiūnaitienė K. Sukilimas, prilygęs Žalgirio mūšiui: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojos straipsnis apie Pasvalio krašto muziejuje Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos organizuotą konferenciją, skirtą 1863-ųjų metų sukilimo 150-osioms metinėms]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, birž. 6, p. 4.

Bitinaitė A. Tarmė duoda nepakartojamo čigriejiškumo... [apie susitikimą su kraštiečiu, Nacionalinės premijos laureatu, rašytoju Henriku Algiu Čigriejumi Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, birž. 18, p. 3.

Gegužė

Stanislovaitis V. Senasis Joniškėlis grįžta atvirukuose: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojo straipsnis apie Joniškėlio krašto muziejaus išleistą atvirukų rinkinį]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, geg. 11, p. 2

Napaitė S. Parodoje muziejuje – rankdarbių įvairovė: [apie Pasvalio krašto muziejuje atidarytą Pasvalio „Kraitės“ klubo Panevėžio skiautinių klubo „Radasta“, Biržų rankdarbių klubo „Fantazijų skrynia“ klubo jungtinės parodos atidarymą]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, geg. 16, p. 2.

Balčiūnaitis G. Naujajame leidinyje – smetoninio Pasvalio istorija: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie naujausią Žiemgalos leidyklos išleistą leidinį – Jono Aničo „Pasvalio krašto istorija XV–XVIII a.“]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, geg. 16, p. 4.

Istorija vienai nakčiai atgis Joniškėlio Karpių dvare: anonsas: [apie Pasvalio krašto muziejaus skyriaus Joniškėlio krašto muziejaus organizuojamą Muziejų nakties renginį]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, geg. 16, p. 5.

Balčiūnaitienė K. Istorija vienai nakčiai atgijo Joniškėlio Karpių dvare: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojos straipsnis apie Muziejų nakties renginius]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, geg. 23, p. 1, 3

Balčiūnaitienė K. Kelias kartas užauginusios poetės širdyje vis dar gyvena vaikas: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojos straipsnis apie susitikimą su poete Violeta Palčinskaite Bernardo Brazdžionio edukaciniame centre]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, geg. 23, p. 5.

Simonaitienė Ž. Muziejų diena kaupia įdomią patirtį: [apie Pasvalio krašto muziejaus Muziejų nakties renginį kartu su Pasvalio Svalios pagrindine mokykla]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, geg. 25, p. 3.

Balčiūnaitis G. 1863-iųjų sukilimo istorinė atmintis Pasvalyje: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie renginius, skirtus šiai datai paminėti]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, geg. 28, p. 3.

Bitinaitė A. Anksčiau laiko paleisti iš pataisos namų nuteistieji prižiūrimi laisvėje: [apie Pasvalio krašto muziejuje vykusį seminarą-diskusiją, kurią organizavo Kalėjimo departamentas ir apygardų probacijų tarnybos]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, geg. 30, p. 3.

Balandis

Balčiūnaitis G. Muziejus kviečia į istorijos pamokas: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie Genocido aukų muziejaus parengtą parodą „Partizano keliu. Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas“]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, bal. 4, p. 7.

Balčiūnaitienė K. Savąja tarme esame saviti ir stiprūs: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojos straipsnis apie Tarmių metams skirtą konferenciją „Tarme kalbančiojo stiprybė“ Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, bal. 18, p. 4.

Balčiūnaitis G. 1863-ųjų kovos Pasvalio krašte: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis] // Sandrava. – 2013, balandis.

Balčiūnaitienė K. Keliautojo A. Poškos gyvenimo iššūkiai vienija ir Vilniaus pasvaliečius: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojos straipsnis apie Vilniaus pasvaliečių draugijos susirinkimą, skirtą Antano Poškos gimimo 110-osioms metinėms]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, bal. 25, p. 3.

Bitinaitė A. Rašytojas – Kazys Saja – nuo vaikystės Skėriuose...: [apie susitikimą su rašytoju Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, bal. 30, p. 3.

Balčiūnaitienė K. Išsilaisvinimo kelias Vaidoto Kvašio grafikos darbų parodoje: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojos straipsnis apie parodą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, bal. 30, p. 5.

Kovas

Magelinskienė Z. Lemia genai ir gamtos stichijos: [apie Pasaulinės glaukomos dienos minėjimą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, kovo 16, p. 3.

Stanislovaitis V. Kiek kainuoja būti lietuviu, arba kas laukia Joniškėlio Karpių dvaro?: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojo straipsnis apie Karpių dvaro ir Lietuvos ateitį] // Darbas. – 2013, kovo 19, p. 4.

Švedarauskienė V. Klubo „Teisė kvėpuoti“ nariai diskutavo apie nuveiktus darbus: [apie ataskaitinį susirinkimą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, kovo 21, p. 7.

Balčiūnaitis G. Atgal į 1287-uosius. Žiemgalių pergalė, neatnešusi laisvės: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, kovo 23, p. 5.

Černiauskienė B. Bočiai klausėsi poezijos: [apie Pasvalio „Bočių“ bendrijos poezijos mylėtojų šventę Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, kovo 28, p. 7.

Vasaris

Bitinaitė A. Kai skaitovas pats tiki tuo, ką pasakoja... [apie meninio skaitymo konkursą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, vas. 9, p. 3

Magelinskienė Z. Naujos spalvos ir mintys: [apie Pasvalio tautodailininkų ataskaitinę darbų parodą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, vas. 12, p. 5.

Kanišauskas S. Kultūros rėmimo fondas pinigų rieškučiomis nežarsto: [apie Pasvalio krašto muziejaus paruoštus projektus ir gautą finansavimą]. – Iliuzstr. // Darbas. – 2013, vas. 14, p. 2.

Bitinaitė A. Per muziką ir skulptūrą susipynė lenkų ir lietuvių bičiulystė: [apie lenkų autoriaus Stefono Vieržbickio skulptūrų parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, vas. 19, p. 3.

Kanišauskas S. Salvės už Lietuvą iš ąžuolinės patrankos: [apie Joniškėlio krašto muziejaus vedėjo Viktoro Stanislovaičio vestą ekskursiją „Vasario 16-oji ir Joniškėlis“]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, vas. 19, p. 1, 5.

Kanišauskas S. Į Joniškėlį kraštotyrininką atviliojo Karpiai: [apie buvusį Pasvalio krašto muziejaus muziejininką Albiną Kazlauską]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, vas. 26, p. 4.

Sausis

Grubinskienė R. Tartum beržai, Krinčino žemės išauginti: [apie poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių jubiliejų paminėjimo šventę Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, saus. 8, p. 3

Rytoj – Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena: Susiglaudėm dar tvirčiau...; Aušo laisvės rytas: [Sausio 13-osios dalyvių Genovaitės Šakalienės ir Antano Povilionio atsiminimai, saugomi Pasvalio krašto muziejaus fonduose]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, saus. 12, p. 3.

Bitinaitė A. Įspūdingų karpinių autorė – abiturientė iš Saudogalos: [apie Dovilės Pelegrimaitės karpinių parodą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, saus. 17, p. 6

Jarašūnienė V. Aptarta glaukoma sergančiųjų bendrijos „Šviesa“ veikla: [apie renginio metu pristatytą Aldonos Naglienės eilėraščių knygą „Prie samanoto akmens“]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, saus. 26, p. 5.

Magelinskienė Z. Kraštietis pulkininkas į Pasvalį atvežė savanorių bigbendą: [apie pulkininką Romualdą Moldarį ir Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendo koncertą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, saus. 29, p. 1–2.

Dodienė V. Neišmeskite senų, kalėdinių žaisliukų... Padovanokite juos mums: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininkės straipsnis apie kalėdinių žaisliukų istoriją] // Darbas. – 2013, saus. 29, p. 6

Balčiūnaitis G. Tiems, kas stojo už Lietuvą: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie Lietuvos kariuomenės 20-mečio paminėjimą bei pasieniečių pagerbimą]. – Iliustr. // Darbas. – 2013, saus. 26, p. 1.

Balčiūnaitis G. Karo vėtrose išgelbėti gyvenimai: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie pasvaliečius, gelbėjusius žydus Antrojo pasaulinio karo metu]. – Iliustr., portr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2013, Nr. 2, – P. 32–37.