Muziejus spaudoje 2019 m.

Rugpjūtis

Bitinaitė, Asta. Fotografijų parodoje atpažįstame save ir prieš tris dešimtmečius patirtas emocijas: [apie Pasvalio krašto muziejuje veikiančią Baltijos keliui skirtą kraštiečių Jono Jakimavičiaus ir Kęstučio Svėrio fotografijų parodą]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, rugpj. 31, p. 3.

Striškienė, Ona. Katalikių moterų šventė: [apie Pasvalio katalikių moterų draugijos 25-mečio proginius renginius; ekskursiją po Pasvalio miestą ir rajoną vedė Pasvalio krašto muziejaus vyr. muziejininkė Rasa Lalaitė]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2019, rugpj. 23, p. 15.

Striškienė, Ona. Paminėtas Pasvalio katalikių moterų draugijos 25-metis: [apie proginius renginius; ekskursiją po Pasvalio miestą ir rajoną vedė Pasvalio krašto muziejaus vyr. muziejininkė Rasa Lalaitė]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, rugpj. 10, p. 5

Bitinaitė, Asta. Žiemgalos pleneras Pušalote įtraukė menininkus ir iš užsienio: [apie tarptautinį 30-ąjį Žiemgalos krašto garbės plenerą, minimas Pasvalio krašto muziejus];. – Iliustr. // Darbas. – 2019, rugpj. 3, p. 4.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Tolimiausi Pasvalio rajono kraštai: Baltpamūšis, Kamardė: [apie Pasvalio krašto vietoves, min. Pasvalio krašto muziejus, buvę ir esami darbuotojai]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, rugpj. 3, p. 1, 5.

Liepa

Kartu prakalbinkim vandens malūnus!: [Pasvalio krašto muziejus kviečia rugpjūčio 5–10 dienomis susipažinti su vandens malūnais, pagelbėti muziejininkams daugiau apie juos sužinoti] / Pasvalio krašto muziejaus informacija. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liepos 30, p. 3.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Švelni kūrėjo išraiška, įtraukianti kiekvieną: [apie Pasvalio krašto muziejaus dailininko Pauliaus Ramanausko kūrinių parodos atidarymą kavinėje „Saga" Pasvalyje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liepos 30, p. 4.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Praeinantiems pro šalį. Zenoną Nistelį atmenant: [apie renginį literato, dailininko Zenono Nistelio 90-osioms gimimo bei pirmosioms mirties metinėms Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liep. 27, p. 5.

Kanišauskas, Sigitas. Vienas kitą vejantys pokyčiai Savivaldybės administracijoje: [min. Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liepos 25, p. 1, 3.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Fotografijos paroda - išvysti, jog esame kartu: [apie Pasvalio krašto muziejuje atidarytą autorinę Vydmanto Bručo fotografijos parodą „Mes esame", kurioje užfiksuotos žmonių su negalia patirtys]. - Iliustr. // Darbas. – 2019, liep. 18, p. 6.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Artyn šaknų - auginant giminės medį: [Apie Švobiškyje (Pasvalio rajonas) gyvenantį kraštotyrininką, giminės genealogijos tyrinėtoją Stasį Velykį, minimas Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liep. 16, p. 1, 3.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Paklydusi istorija atvedė į Pasvalio kraštą: [Pasvalyje ir krašto muziejuje lankėsi iš Joniškėlio (Pasvalio r.) kilusio žydo Solomono Lever anūkas Evan Lever; Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) įsikūrusios šeimos istorija]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liep. 2, p. 1, 3.

Birželis

Krašto kalendorius: birž. 29–liep. 1 d. // Darbas. – 2019, birž. 29, p. 8.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Poezijos aukuro dūmui Krinčiną apvijus: [apie 25-ąją poezijos šventę „Krinčino verdenės" poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje Krinčine]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 27, p. 3.

Krašto kalendorius: birž. 27–28 d. // Darbas. – 2019, birž. 27, p. 8.

Krašto kalendorius: birž. 23–26 d. // Darbas. – 2019, birž. 22, p. 8.

Navakas, Jonas. „Lietuvai besikeliant": [Ištrauka iš Nepriklausomybės kovų dalyvio atsiminimų knygos „Lietuvai besikeliant" (1928)]. – Pabaiga. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2). – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Kazys Petkevičius (1899–1943): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka // Darbas. – 2019, birž.20, p. 6.

Krašto kalendorius: birž. 20–21 // Darbas. – 2019, birž. 20, p. 8.

Magelinskienė, Zina. Himnas gamtai ir jos Kūrėjui: [apie šviesios atminties kunigo Ladislovo Baliūno parodos Pasvalio krašto muziejuje atidarymą, skirtą pirmosioms kunigo mirties metinėms ir Jėzuitų metams]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 15, p. 5.

Drilingas, Gediminas. Sibiras mano močiutės atsiminimuose: [Pasvalio krašto muziejaus bei rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus organizuoto mokinių rašinių konkurso „Viskas išlieka, pavirsta žodžiu (Vladas Braziūnas)" pirmos vietos už kraštotyrinės minties puoselėjimą laimėtojo rašinys]. – Tęsinys. Pradžia birž. 13 (Nr. 66). – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 15, p. 3, 4.

Krašto kalendorius: birž. 15–16 d. // Darbas. – 2019, birž. 15, p. 8.

Drilingas, Gediminas. Sibiras mano močiutės atsiminimuose: [Pasvalio krašto muziejaus bei rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus organizuoto mokinių rašinių konkurso „Viskas išlieka, pavirsta žodžiu (Vladas Braziūnas)" pirmos vietos už kraštotyrinės minties puoselėjimą laimėtojo rašinys]. – Rubrika: Rytoj – Gedulo ir vilties diena. – Pradžia. – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 13, p. 6.

Krašto kalendorius: birž. 13 // Darbas. – 2019, birž. 13, p. 8.

Magelinskienė, Zina. Kaip globalizacijos pasaulyje išsaugoti tapatybę?: [apie susitikimą tema „Eurointegracijos patirtys ES ir Lietuvoje" su kraštiete, istorike, humanitarinių mokslų daktare prof. Rasa Čepaitiene Pasvalio krašto muziejuje, surengtą minint Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 15-ąsias metines]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 11, p. 1, 3.

Krašto kalendorius: birželio 11, 12 d. // Darbas. – 2019, birž. 11, p. 8.

Navakas, Jonas. „Lietuvai besikeliant": [Ištrauka iš Nepriklausomybės kovų dalyvio atsiminimų knygos „Lietuvai besikeliant" (1928)]. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2). – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Vincas Čeponis (1894–1986): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka // Darbas. – Darbas . – 2019, birž. 6, p. 6.

Bitinaitė, Asta. Dailės skyriaus baigiamųjų darbų nedaug, bet jie brandūs ir įdomūs: [apie tradicinį Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų darbų pristatymą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 4, p. 4.

Krašto kalendorius : birželio 4–5 d. // Darbas. – 2019, birž. 4, p. 8.

Magelinskienė, Zina. Kuria kitaip, o geroms idėjoms sako „Taip": Šiandien – Tarptautinė vaikų gynimo diena: [apie kūrybines dirbtuves Pasvalio Svalios progimnazijoje ir jos įkūrėją mokytoją Rasą Simonavičiūtę; darbų parodos rengiamos ir Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 1, p. 1–2.

Krašto kalendorius : birželio 1–3 d. // Darbas. – 2019, birž. 1, p. 8.

Kronika. 2018: Pasvalio kraštas / parengė Bronislava Lapinskaitė. – Žiemgala. – 2019, Nr. 1, p. 68–70.

Gegužė

Navakas, Jonas. „Lietuvai besikeliant“: [Ištrauka iš Nepriklausomybės kovų dalyvio atsiminimų knygos „Lietuvai besikeliant“ (1928)]. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2). – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Juozas Mikoliūnas (1897–1919): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka // Darbas. – Darbas . - 2019, geg. 30, p. 6.

Krašto kalendorius: gegužės 30–31 d. // Darbas. – 2019, geg. 30, p. 8.

Krašto kalendorius: gegužės 28, 29 d. // Darbas. - 2019, geg. 28, p. 8

Navakas, Jonas. „Lietuvai besikeliant“: [Ištrauka iš Nepriklausomybės kovų dalyvio atsiminimų knygos „Lietuvai besikeliant“ (1928)]. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2). – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Balnionis Kazimieras (1899–1969): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka // Darbas. – Darbas . - 2019, geg. 23, p. 6.

Krašto kalendorius: // Darbas. – 2019, geg. 23, p. 8.

Tarptautinę muziejų naktį šventė plaukdami Pyvesa: [apie Pasvalio krašto muziejaus organizuotą renginį]. – Iliustr. / „Darbo" inf. // Darbas. – 2019, geg. 21, p. 4.

Krašto kalendorius // Darbas. – 2019, geg. 21, p. 8.

Balčiūnaitis, Gražvydas. „Telydi mus vienybė ir meilė savo kraštui“ : Vilniuje paminėtas Pasvalio kraštiečių bendrijos 30-metis: [muziejininko straipsnis apie kraštiečių suvažiavimą Vilniaus įgulos karininkų ramovėje; atminimo medalis įteiktas ir Pasvalio krašto muziejaus direktorei Vitutei Povilionienei bei Gražvydui Balčiūnaičiui]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, geg. 18, p. 1–2.

Vėl kviečia geriau pažinti kaimynus: apie trečius metus vykstantį tarptautinį projektą, kuriame dalyvauja ir Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, geg. 16, p. 1.

Navakas, Jonas. „Lietuvai besikeliant“: [Ištrauka iš Nepriklausomybės kovų dalyvio atsiminimų knygos „Lietuvai besikeliant“ (1928)]. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2). – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Juozas Grabauskas (g. 1894 m.): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka // Darbas. – Darbas. – 2019, geg. 16, p. 6.

Krašto kalendorius: // Darbas. – 2019, geg. 14, p. 8.

Krašto kalendorius: // Darbas. – 2019, geg. 11, p. 8.

Navakas, Jonas. „Lietuvai besikeliant": [Ištrauka iš Nepriklausomybės kovų dalyvio atsiminimų knygos „Lietuvai besikeliant“ (1928)]. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2). – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Jonas Vileišis (1895–1966) : Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka // Darbas. – Darbas . - 2019, geg. 9, p. 6.

Krašto kalendorius: // Darbas. – 2019, geg. 7, p. 8.

Balandis

Sketerytė, Palma. Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos būrelis „Pynė“ mini veiklos dešimtmetį: [apie renginį ir parodą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, bal. 30, p. 5.

Nauja paslauga – Kultūros pasas / Pasvalio krašto muziejaus inf. // Darbas. – 2019, bal. 30, p. 5.

Krašto kalendorius: balandžio 30–gegužės 3 d. // Darbas. – 2018, bal. 30, p. 8.

Krašto kalendorius: balandžio 27, 28 d. // Darbas. – 2018, bal. 27, p. 8.

Kanišauskas, Sigitas. „Skruzdės“ įteiktos penktą kartą: [Apie rajono kultūros darbuotojų apdovanojimo ceremoniją „Skruzdė“ Pasvalio kultūros centre; apdovanojimus pelnė Pasvalio krašto muziejaus vyresnioji muziejininkė Vida Dodienė, Joniškėlio miesto bibliotekos vedėja Rimutė Namikienė, Mikoliškio liaudiškos muzikos kapelos „Apynėlis“ bei moterų vokalinio ansamblio „Rasa“ vadovė Rasa Andžiuvienė, intelektualas, poliglotas, vienas produktyviausių istorijos šaltinių tyrinėtojų, Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktorius Algimantas Kaminskas]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, bal. 25, p. 1, 3.

Navakas Jonas. „Lietuvai besikeliant“. – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : (iš kairės) : iš Šlamų kaimo kilęs Karpavičius, Jonas Maračinskas ir neidetifikuotas karys: Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2) // Darbas. – 2019, bal. 25, p. 6.

Mezgasi draugystė su gimtąja Romualdo Ozolo mokykla: [Apie Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro delegacijos viešnagę Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, Pasvalio krašto muziejuje ir Joniškėlyje]. – Iliustr. / „Darbo" inf. // Darbas. – 2019, bal. 25, p. 8.

Krašto kalendorius: balandžio 20–23 d. // Darbas. – 2019, bal. 20, p. 8.

Magelinskienė, Zina. Prisiekė naujosios Savivaldybės tarybos nariai: [min. Pasvalio apygardos rinkimų komisijos pirmininkė Vitutė Povilionienė]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, bal. 18, p. 1–2.

Kanišauskas, Sigitas. Kai knyga tapo ištikimu gyvenimo draugu: apie Pušaloto miestelio gyventojus Benediktą ir Joną Juodikevičius, min. Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, bal. 18, p. 1, 3.

Navakas Jonas. „Lietuvai besikeliant“. – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Jonas Nistelis (1884–1974) : Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2) // Darbas. – 2019, bal. 18, p. 6.

Krašto kalendorius: balandžio 18, 19 // Darbas. – 2019, bal. 18, p. 8.

Muziejuje – unikali paroda: [Pasvalio krašto muziejuje veikia unikali paroda apie Jungtinėse Amerikos Valstijose per pastaruosius keturis dešimtmečius kurtus tautinius simbolius, puoselėtą istorinę atmintį] / LR Seimo kanceliarijos informacijos ir komunikacijos departamento ryšių su visuomene skyrius. – Iliustr. // Darbas. – 2019, bal. 9, p. 6

Lapinskaitė, Bronislava. „Visa išlieka, pavirsta žodžiu“ (Vladas Braziūnas): [apie Lietuvių kalbos dienų renginį – mokinių rašinių konkursą ir jo rezultatus] // Darbas. – 2019, bal. 2, p. 6.

Kovas

Magelinskienė, Zina. Nepamirškim: žemėje gerai nori jaustis visi jos gyventojai: [Apie minint Žemės dieną Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos organizuotą aplinkosauginę-ekologinę konferenciją Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, kovo 28, p. 1–2.

Navakas Jonas. „Lietuvai besikeliant“. – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai: Jonas Maračinskas (1889–1959): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2) // Darbas. – 2019, kovo 28, p. 6.

Navakas Jonas. „Lietuvai besikeliant“. – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai: Kazys Jonas Vaišvila (1896–1988): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2) // Darbas. – 2019, kovo 21, p. 6.

Magelinskienė, Zina. Ką byloja portretai be veidų?: [apie Panevėžio fotografų draugijos teminės fotografijų parodos „Portretas be veido" atidarymą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, kovo 21, p. 1–2.

Magelinskienė, Zina. Tautodailės kūrinių parodoje – nauji atradimai: [Apie Pasvalio krašto muziejuje atidarytą Lietuvos tautodailininkų sąjungos Pasvalio skyriaus narių kūrybos parodą]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, kovo 16, p. 1, 3.

Navakas Jonas. „Lietuvai besikeliant“. – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai: Juozas Tirilis (g. 1904 m.): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2) // Darbas. – 2019, kovo 14, p. 6.

Bačiūnaitis, Gražvydas. „Aš esu lietuvis – tai yra mano garbė!“: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie pirmąjį 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovose žuvusį Lietuvos karininką Antaną Juozapavičių ir jo atminimo renginį gimtame krašte – Pasvalio rajone, Nairiuose]. – Iliustr. // Darbas, 2019, kovo 7, p. 6.

Vasaris

Kartu galime geriau!: [Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Pasvalio skyriaus politinė reklama; nuotraukoje TS-LKD Pasvalio rajono kandidatų sąrašo Nr. 6 savivaldybės rinkimuose nariai Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, vas. 28, p. 3.

Stanislovaitis, Viktoras. Penki klausimai apie Pasvalį ir... save : [kandidatų į Pasvalio rajono savivaldybės merus: Gintauto Gegužinsko, Romos Jackūnienės, Lino Kruopio, Igorio Malinausko, Neringos Trinskienės ir Stasio Vainausko atsakymai į penkis „Darbo“ redakcijos klausimus; nuotraukoje: kandidatai į Pasvalio rajono debatuose Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas, 2019, vas. 26, p. 4–5.

Bitinaitė, Asta. Įvertinti skaitovų ir filologų konkursų bei lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados dalyviai: [apie rajono mokinių meninio skaitymo konkursą Pasvalio krašto muziejuje; dalyviams prizus skyrė ir muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, vas. 23, p. 3.

Muziejuje veikia kraštiečio [Vitolio Trušio 1-osioms mirties metinėms skirta] darbų paroda / „Darbo“ inf. – Iliustr.// Darbas. – 2019, vas. 21, p. 4.

Bitinaitė, Asta. Skaitovų konkurse skambėjo ir graži pasvalietiška tarmė...: [apie rajono pradinukų meninio skaitymo konkursą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, vas. 19, p. 4.

Kanišauskas, Sigitas. Marga Valstybės atkūrimo dienos renginių paletė: [apie renginius Pasvalio rajone, min. muziejininkas Gražvydas Balčiūnaitis]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, vas. 19, p. 1, 3.

Kanišauskas, Sigitas. Pirmasis lakmuso popierėlis prieš rinkėjus: [kandidatų į rajono merus debatai vyko Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, vas. 7, p. 1, 2.

Ten, kur pažangūs vėjai, žadinantys laisvą mintį ir kūrybinę veiklą: [anoniminiai gamtininkai, kultūros paveldo saugotojai, sportininkai, krašto apsaugos savanoriai susibūrė į vieningą visuomeninę asociaciją „Aktyvus Pasvalys“, kad visi kartu galėtų daugiau nuveikti savo kraštui, ugdyti aktyvią ir sveiką visuomenę] / pokalbis su asociacijos „Aktyvus Pasvalys“ pirmininke Karolina Ulskyte ir aktyviu jos nariu Gražvydu Balčiūnaičiu; kalbėjosi žurnalistė Marijona Varneckienė. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2019, vas. 7 (Nr. 5), p. 1, 2, 12.

Adamkavičienė, Daiva. Skambėjo tarmiškas žodis: [apie Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ regioninį turą Pasvalio krašto muziejuje]. – Darbas. – 2019, saus. 5, p. 3.

Sausis

Sketerytė, Palma. Pro fotoobjektyvą kitaip pažįstame savo kraštą: [apie albumo „Pasvalys“ pristatymą Pasvalio krašto muziejuje“, minimi muziejaus darbuotojai Kristina ir Gražvydas Balčiūnaičiai, Gita Linkevičiūtė-Rachmančiukienė]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, saus. 26, p. 5.

Kanišauskas, Sigitas. Prisiekė apylinkių rinkimų komisijų pirmininkai: [Pasvalio savivaldybės rinkimų komisija tęsia darbą, min. Vitutė Povilionienė]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, saus. 24, p. 1.

Bitinaitė, Asta. Susitikimas su vaikų globėjais ir pakvietimas, kad jų būtų daugiau: [į susitikimą Pasvalio krašto muziejuje buvo pakviestos rajono vaikų globėjos ir su jomis bendradarbiaujančių įstaigų, organizacijų, tarnybų darbuotojos]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, saus. 12, p. 5.

Bitinaitė, Asta. Namai, kuriuose susipynę įvairiausi likimai: [apie Pasvalio senelių namus, min. Pasvalio krašto muziejus] . – Iliustr. // Darbas. – 2019, saus. 10, p. 1, 3.

Striškienė, Ona. Literatūriniai skaitymai „Užgimimo šviesoj“ Krinčine: [apie tradicinį renginį Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių muziejuje] // Darbas. – 2019, saus. 5, p. 5.

Šimkūnas, Antanas. Nepamirštami metų pėdsakai: [apie Nepriklausomybės šimtmečio jubiliejinių metų įsimintinus darbus ir renginius Pasvalio rajone, minima Pasvalio krašto muziejaus įkūrimo 20-mečio proga miestui dovanota skulptūra] // Darbas. – 2019, saus. 3, p. 5.