Muziejus spaudoje 2019 m.

Gruodis

Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto bažnyčių varpai: [muziejininko straipsnis apie Pasvalio krašto bažnyčių ir koplyčių paveldo objektus – varpus]. – Iliustr. – Tęsinys. Pradžia: 2019 m. Nr. 1 (46) // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 2(47). – p. 14–20.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Gimtojo krašto praeitis kaimo žmogaus metraštyje (II): [muziejininko parengti Pasvalio rajono Saločių valsčiaus Velžių kaimo gyventojo Alfonso Grockio atsiminimai]. – Iliustr. – Tęsinys. Pradžia 2018 m. Nr. 2 (45) // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 2(47). p. 33–38.

2019 metų kultūrinio gyvenimo kronika / parengė Bronislava Lapinskaitė // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 2(47), p. 92–95.

Krašto kalendorius: [gruodžio 28–30 d.] // Darbas. – 2019, gruod. 28, p. 8.

Krašto kalendorius: [gruodžio 21–27 d.] // Darbas. – 2019, gruod. 21, p. 8.

Krašto kalendorius: [gruodžio 19 d.] // Darbas. – 2019, gruod. 19, p. 8.

Stanislovaitis, Viktoras. Svetimam skausmui neliko abejingi: [apie Pasvalio krašto muziejuje vykusį mero labdaros vakarą, skirtą organizacijai „Gelbėkit vaikus“ paremti]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, gruod. 17, p. 1, 3.

Krašto kalendorius: [gruodžio 17 d.] // Darbas. – 2019, gruod. 17, p. 8.

Bitinaitė, Asta. Traukė miškininkystė, tapo zootechniku, o galiausiai ėmė drožinėti: [apie savo drožinius Pasvalio krašto muziejaus parodoje „Metai“ eksponuojantį Kalno kaimo gyventoją Alfonsą Valicką]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, gruod. 14, p. 3.

Krašto kalendorius: gruodžio 14–15 d. // Darbas. – 2019, gruod. 14, p. 8.

Krašto kalendorius: gruodžio 12–13 d. // Darbas. – 2019, gruod. 12, p. 8.

Krašto kalendorius: gruodžio 10–11 // Darbas. – 2019, gruod. 10, p. 8.

Bitinaitė, Asta. „Metai“: kaip kūrybinių darbų paroda virto kalėdine muge: [apie tradicinį renginį Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, gruod. 7, p. 1, 5.

Stanislovaitis Viktoras. Mero labdaros vakaras griaus nusistovėjusius stereotipus: [min. Pasvalio krašto muziejus] // Darbas. – 2019, gruod. 7, p. 1, 3.

Krašto kalendorius: [gruod. 7 d.] // Darbas. – 2019, gruod.7, p. 8.

Bitinaitė, Asta. Apie mūsų krašto senuosius vandens malūnus: [apie Pasvalio krašto muziejaus ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto organizuotą parodą ir konferenciją „Senieji vandens malūnai: kas buvo ir kas laukia“ Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, gruod. 5, p. 3.

Krašto kalendorius: [gruod. 5 d.] // Darbas. – 2019, gruod. 5, p. 8.

Krašto kalendorius: [gruod. 3 d.] // Darbas. – 2019, gruod. 3, p. 8.

2020 m. sukaktys: Pasvalio kraštas / parengė Bronislava Lapinskaitė // Žiemgala. – 2019, Nr. 2, p. 63–68.

Lapkritis

Striškienė, Ona. „Krinčino verdenės“ almėjo jau 25-ą kartą: [apie tradicinį renginį Krinčino Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių muziejuje,]. – Iliustr. // Užuovėja. – 2019, lapkritis (Nr. 13). – p. 6.

Klubo „Užuovėja“ kronika: (2019 m. sausis–spalis): [min. Krinčino poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinis muziejus, p. 7, Pasvalio krašto muziejus, p. 8] // Užuovėja. – 2019, lapkritis (Nr. 13), p. 7–8.

Krašto kalendorius: lapkričio 30–gruodžio 1 d. // Darbas. – 2019, lapkr. 30, p. 8.

Krašto kalendorius: lapkričio 29 d. // Darbas. – 2019, lapkr. 28, p. 8.

Kanišauskas, Sigitas. Kultūrinių renginių bado nejausime, tačiau...: [apie tai, kad remontuojant Pasvalio kultūros centro žiūrovų salę ir sceną, kai kurie renginiai bus perkelti į Pasvalio krašto muziejaus ir kt. sales]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, lapkr. 28, p. 1, 3.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Kariuomenės dieną – apie patriotizmą, garbę ir atsakomybę: [apie kariuomenei skirtą popietę Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, lapkr. 26, p. 3.

Kanišauskas, Sigitas. Tiesus ir atviras žvilgsnis ne tik į Bronių Krivicką: [apie renginį Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje, min. Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, lapkr. 21, p. 6.

Krašto kalendorius: lapkričio 21–22 d. // Darbas. – 2019, lapkr. 21, p. 8.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Sutvarkytas savanorių kapas – pagarba laisvės karžygiams: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininkas apie sutvarkytą žuvusių savanorių kapą senosiose Pasvalio miesto kapinėse ir ten palaidotus karius; lapkričio 23-ąją, Lietuvos kariuomenės dieną, kviečiama susitikti, prisiminti ir pagerbti žuvusius savanorius]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, lapkr. 19, p. 3.

Čirvinskienė, Vlada. Dvasininkų indėlis į Lietuvos nepriklausomybę: [apie Pasvalio kraštiečių bendrijos su Lietuvos katalikių moterų draugija, Pasvalio parapija, Pasvalio krašto muziejumi ir rajono savivaldybe spalio 25 dieną muziejuje organizuotą mokslinę praktinę konferenciją „Pasvalio krašto dvasininkų indėlis į Lietuvos nepriklausomybę". – Iliustr. // XXI amžius. – 2019, lapkr. 15, p. 15.

Šležaitė, Jolita. Virtuali kelionė nukels į Laisvės kovų įkarštį: [apie muziejaus įgyvendinamą projektą, partizanų bunkerio 3D vizualizaciją]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, lapkr. 15, p. 5.

Krašto kalendorius: lapkričio 16–17 d. // Darbas. – 2019, lapkr. 16, p. 8.

Krašto kalendorius: lapkričio 14–15 d. // Darbas. – 2019, lapkr. 14, p. 8.

Krašto kalendorius: lapkričio 9–10 d. // Darbas. – 2019, lapkr. 9, p. 8.

Balčiūnaitienė, Kristina. Pasvalio krašto dvasininkų indėlis į Lietuvos nepriklausomybę: [apie konferenciją Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, lapkr. 7, p. 3.

Krašto kalendorius: lapkričio 8 d. // Darbas. – 2019, lapkr. 7, p. 8.

Krašto kalendorius: lapkričio 5–6 d. // Darbas. – 2019, lapkr. 5, p. 8.

Spalis

Kraptavičiūtė, Kotryna. Tarp praeities ir dabarties – amžinybės ženklų paieškos: [apie Pasvalio Žadeikonių kaimo ąžuolą ir Pakamačių dvarą pagal Žadeikoniuose gyvenančios Onos Povilionienės, Liucijos Vilkevičienės pasakojimus, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokinės Dianos Tuomaitės atliktą kūrybinį darbą, prof. Vykinto Vaitkevičiaus, Pasvalio krašto muziejininkų Antano Stapulionio ir Gražvydo Balčiūnaičio tekstus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, spal. 31, p. 1–2.

Krašto kalendorius: spalio 31–lapkričio 2, 4 d. // Darbas. – 2019, spal. 31, p. 8.

Krašto kalendorius: spalio 29 d. // Darbas. – 2019, spal. 29, p. 8.

Krašto kalendorius: spalio 24–25 d.// Darbas. – 2019, spal. 24, p. 8.

Kandidatūras svarstys nauja komisija: [Pasvalio rajono savivaldybės taryba patvirtino naują Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisiją: Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio kultūros centro direktorius Robertas Lavickas, Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktorius Algimantas Kaminskas, Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkė Gražina Paškevičienė, Pasvalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė, savivaldybės tarybos nariai Vilhelminas Janušonis (pirmininkas), Vladas Linkevičius, Algirdas Mulevičius ir Zenonas Zimkus] / „Darbo" inf. // Darbas. – 2019, spal. 22, p. 2.

Krašto kalendorius: spalio 22–23 d. // Darbas. – 2019, spal. 22, p. 8.

Krašto kalendorius: spalio 20–21 d. // Darbas. – 2019, spal. 19, p. 8.

Krašto kalendorius: spalio 17–18 d. // Darbas. – 2019, spal. 17, p. 8.

Krašto kalendorius: spalio 15–16 d. // Darbas. – 2019, spal. 15, p. 8.

Bitinaitė, Asta. Susitikimas su mokslininku, kilusiu iš Banionių vienkiemio: [Kriklinių krašte gimęs 77-erių metų akademikas, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Vytas Antanas Tamošiūnas Pasvalio krašto muziejuje pristatė savo knygą „Mano gyvenimo žingsniai. Nuo purienų iki imunologijos“]. – Iliustr. – // Darbas. – 2019, spal. 12, p. 3.

Bitinaitė, Asta. Kasdienybė nenutolino nuo kūrybos: [apie rajono menininkų klubo „Rats“ parodos pristatymą Pasvalio krašto muziejuje ir menininkę iš Pumpėnų miestelio Dianą Augustinienę, eksponavusią savo akrilo technika sukurtą triptiką „Rytas. Rugpjūtis“]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, spal. 12, p. 5.

Krašto kalendorius: spalio 12–14 d. // Darbas. – 2019, spal. 12, p. 8.

Krašto kalendorius: spalio 10–11 d. // Darbas. – 2019, spal. 10, p. 8.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Neatrastieji lobiai bažnyčių bokštuose ir varpinėse: [apie Kultūros paveldo departamento finansuojamą projektą „Neatrastieji lobiai Pasvalio krašto bažnyčių bokštuose ir varpinėse“: ekspedicijų metu surinkti techniniai duomenys apie varpus, išleista brošiūra apie krašto varpų paveldą, o Europos paveldo dienų metu Pasvalio krašto muziejuje surengta konferencija ir ekskursija po rajoną, aplankant net septynias bažnyčias ir jų varpines; pasakojimai apie aplankytus varpus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, spal. 8, p. 1, 4.

Krašto kalendorius: spalio 5–7 d. // Darbas. – 2019, spal. 5, p. 8.

Magelinskienė, Zina. Parodą paženklino dvigubas jubiliejus: [apie kraštiečių tautodailininkų Eugenijos ir Antano Fausto Vaišvilų, šiais metais švenčiančių bendro gyvenimo 65-metį ir A. F. Vaišvilos 90-ies metų sukaktį, tapybos darbų parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, spal. 1, p. 2.

Krašto kalendorius: spalio 2–3 d. // Darbas. – 2019, spal. 1, p. 8.

Rugsėjis

Morkūnienė, Danutė. Kiekvienas galime naudotis teise į mokslą: [apie Pasvalio Trečiojo amžiaus universiteto naujų mokslo metų atidarymo programą – po šv. Mišių Pasvalio bažnyčioje, mokslo metų atidarymas ir psichologo V. Arvasevičiaus paskaita Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, rugs. 28, p. 2.

Krašto kalendorius: rugsėjo 28–30 d. // Darbas. – 2019, rugs. 28, p. 8.

Krašto kalendorius: rugsėjo 26–27 d. // Darbas. – 2019, rugs. 26, p. 8.

Giedrytė, Toma. Dažniau vieni kitiems sakykime ačiū: [apie Pasvalio miesto šventės dieną krašto muziejuje vykusį iškilmingą Pasvalio rajono tarybos posėdį, kuriame dalyvavo net aštuonių užsienio šalių savivaldybių, su Pasvaliu susietų bendradarbiavimo ir draugystės sutartimis, delegacijos; pasirašyta draugystės ir bendradarbiavimo sutartis su Bauskės (Latvija) rajono savivaldybe, pagerbti ir apdovanoti žmonės, nuoširdžiai puoselėjantys Pasvalio miestą, besirūpinantys, kad jame būtų jauku ir patogu]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, rugs. 24, p. 1–2.

Krašto kalendorius: rugsėjo 25 d. // Darbas. – 2019, rugs. 24, p. 8.

Krašto kalendorius: rugsėjo 22–23 d. // Darbas. – 2019, rugs. 21, p. 8.

Krašto kalendorius: rugsėjo 19–20 d. // Darbas. – 2019, rugs. 19, p. 8.

Krašto kalendorius: rugsėjo 17 d. // Darbas. – 2019, rugs. 17, p. 8.

Krašto kalendorius: rugsėjo 14–16 d. // Darbas. – 2019, rugs. 14, p. 6.

Europos paveldo dienos: atraskime bažnytinių varpų lobyną: [Pasvalio krašto muziejus ir Pasvalio rajono savivaldybė organizuoja Europos paveldo dienų renginį „Neatrastieji lobiai Pasvalio krašto bažnyčių bokštuose ir varpinėse": krašto muziejuje paskaitą skaitys varpų paveldo specialistas dr. Gintautas Žalėnas, bus pristatytas ir dalijamas naujas leidinys „Pasvalio krašto bažnyčių varpai", vyks ekskursija autobusu po Pasvalio kraštą, aplankant bažnyčių bokštus ir varpines] / Pasvalio krašto muziejaus inf. - Iliustr. // Darbas. – 2019, rugs. 10, p. 1.

Krašto kalendorius: rugsėjo 10–11 d. // Darbas. – 2019, rugs. 10, p. 8.

Krašto kalendorius: rugsėjo 7–9 d. // Darbas. – 2019, rugs. 7, p. 8.

Krašto kalendorius: rugsėjo 3 d. // Darbas. – 2019, rugs. 3, p. 8.

Rugpjūtis

Bitinaitė, Asta. Fotografijų parodoje atpažįstame save ir prieš tris dešimtmečius patirtas emocijas: [apie Pasvalio krašto muziejuje veikiančią Baltijos keliui skirtą kraštiečių Jono Jakimavičiaus ir Kęstučio Svėrio fotografijų parodą]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, rugpj. 31, p. 3.

Striškienė, Ona. Katalikių moterų šventė: [apie Pasvalio katalikių moterų draugijos 25-mečio proginius renginius; ekskursiją po Pasvalio miestą ir rajoną vedė Pasvalio krašto muziejaus vyr. muziejininkė Rasa Lalaitė]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2019, rugpj. 23, p. 15.

Striškienė, Ona. Paminėtas Pasvalio katalikių moterų draugijos 25-metis: [apie proginius renginius; ekskursiją po Pasvalio miestą ir rajoną vedė Pasvalio krašto muziejaus vyr. muziejininkė Rasa Lalaitė]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, rugpj. 10, p. 5

Bitinaitė, Asta. Žiemgalos pleneras Pušalote įtraukė menininkus ir iš užsienio: [apie tarptautinį 30-ąjį Žiemgalos krašto garbės plenerą, minimas Pasvalio krašto muziejus];. – Iliustr. // Darbas. – 2019, rugpj. 3, p. 4.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Tolimiausi Pasvalio rajono kraštai: Baltpamūšis, Kamardė: [apie Pasvalio krašto vietoves, min. Pasvalio krašto muziejus, buvę ir esami darbuotojai]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, rugpj. 3, p. 1, 5.

Liepa

Kartu prakalbinkim vandens malūnus!: [Pasvalio krašto muziejus kviečia rugpjūčio 5–10 dienomis susipažinti su vandens malūnais, pagelbėti muziejininkams daugiau apie juos sužinoti] / Pasvalio krašto muziejaus informacija. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liepos 30, p. 3.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Švelni kūrėjo išraiška, įtraukianti kiekvieną: [apie Pasvalio krašto muziejaus dailininko Pauliaus Ramanausko kūrinių parodos atidarymą kavinėje „Saga" Pasvalyje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liepos 30, p. 4.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Praeinantiems pro šalį. Zenoną Nistelį atmenant: [apie renginį literato, dailininko Zenono Nistelio 90-osioms gimimo bei pirmosioms mirties metinėms Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liep. 27, p. 5.

Kanišauskas, Sigitas. Vienas kitą vejantys pokyčiai Savivaldybės administracijoje: [min. Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liepos 25, p. 1, 3.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Fotografijos paroda - išvysti, jog esame kartu: [apie Pasvalio krašto muziejuje atidarytą autorinę Vydmanto Bručo fotografijos parodą „Mes esame“, kurioje užfiksuotos žmonių su negalia patirtys]. - Iliustr. // Darbas. – 2019, liep. 18, p. 6.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Artyn šaknų - auginant giminės medį: [Apie Švobiškyje (Pasvalio rajonas) gyvenantį kraštotyrininką, giminės genealogijos tyrinėtoją Stasį Velykį, minimas Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liep. 16, p. 1, 3.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Paklydusi istorija atvedė į Pasvalio kraštą: [Pasvalyje ir krašto muziejuje lankėsi iš Joniškėlio (Pasvalio r.) kilusio žydo Solomono Lever anūkas Evan Lever; Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) įsikūrusios šeimos istorija]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, liep. 2, p. 1, 3.

Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto bažnyčių varpai: [muziejininko straipsnis apie Pasvalio krašto bažnyčių ir koplyčių paveldo objektus – varpus]. – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 1(46). – p. 24–31.

Kulevičius. Salvijus. Šiaurės sparnai, arba Kelios apybraižos senųjų Pasvalio krašto vėjo malūnų tema (II): [Vilniaus universiteto istorikas dr. Salvijus Kulevičius pristato Pasvalio krašto muziejaus ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto įgyvendinto projekto „Šiaurės sparnai“ metu rastą medžiagą; apie išlikusius senuosius Pasvalio krašto vėjo malūnus]. – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 1(46). – p. 61–74.

Stanislovaitis, Viktoras. Ką liudija senojo tilto Antanėlis?: [muziejininko straipsnis apie 20 metų sukaktį švenčiančio Pasvalio krašto muziejaus miestui dovanotą skulptūrą (skulpt. Martynas Gaubas)]. – Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 1(46). – p. 54–55.

Interaktyvi senojo Lėvens tilto muzikanto Antanėlio skulptūra Pasvalyje / Pauliaus Ramanausko nuotrauka // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 1(46). – 4 virš. p.

Birželis

Krašto kalendorius: birž. 29–liep. 1 d. // Darbas. – 2019, birž. 29, p. 8.

Kraptavičiūtė, Kotryna. Poezijos aukuro dūmui Krinčiną apvijus: [apie 25-ąją poezijos šventę „Krinčino verdenės“ poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje Krinčine]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 27, p. 3.

Krašto kalendorius: birž. 27–28 d. // Darbas. – 2019, birž. 27, p. 8.

Krašto kalendorius: birž. 23–26 d. // Darbas. – 2019, birž. 22, p. 8.

Navakas, Jonas. „Lietuvai besikeliant“: [Ištrauka iš Nepriklausomybės kovų dalyvio atsiminimų knygos „Lietuvai besikeliant“ (1928)]. – Pabaiga. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2). – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Kazys Petkevičius (1899–1943): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka // Darbas. – 2019, birž.20, p. 6.

Krašto kalendorius: birž. 20–21 // Darbas. – 2019, birž. 20, p. 8.

Magelinskienė, Zina. Himnas gamtai ir jos Kūrėjui: [apie šviesios atminties kunigo Ladislovo Baliūno parodos Pasvalio krašto muziejuje atidarymą, skirtą pirmosioms kunigo mirties metinėms ir Jėzuitų metams]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 15, p. 5.

Drilingas, Gediminas. Sibiras mano močiutės atsiminimuose: [Pasvalio krašto muziejaus bei rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus organizuoto mokinių rašinių konkurso „Viskas išlieka, pavirsta žodžiu (Vladas Braziūnas)“ pirmos vietos už kraštotyrinės minties puoselėjimą laimėtojo rašinys]. – Tęsinys. Pradžia birž. 13 (Nr. 66). – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 15, p. 3, 4.

Krašto kalendorius: birž. 15–16 d. // Darbas. – 2019, birž. 15, p. 8.

Patvirtinta trijų tarybų sudėtis: [Pasvalio rajono savivaldybės Kultūros taryboje dirbs Pasvalio krašto muziejaus atstovas Paulius Ramanauskas] / „Darbo" inf. // Darbas. – 2019, birž. 13, p. 1.

Drilingas, Gediminas. Sibiras mano močiutės atsiminimuose: [Pasvalio krašto muziejaus bei rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus organizuoto mokinių rašinių konkurso „Viskas išlieka, pavirsta žodžiu (Vladas Braziūnas)“ pirmos vietos už kraštotyrinės minties puoselėjimą laimėtojo rašinys]. – Rubrika: Rytoj – Gedulo ir vilties diena. – Pradžia. – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 13, p. 6.

Krašto kalendorius: birž. 13 // Darbas. – 2019, birž. 13, p. 8.

Magelinskienė, Zina. Kaip globalizacijos pasaulyje išsaugoti tapatybę?: [apie susitikimą tema „Eurointegracijos patirtys ES ir Lietuvoje" su kraštiete, istorike, humanitarinių mokslų daktare prof. Rasa Čepaitiene Pasvalio krašto muziejuje, surengtą minint Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 15-ąsias metines]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 11, p. 1, 3.

Krašto kalendorius: birželio 11, 12 d. // Darbas. – 2019, birž. 11, p. 8.

Navakas, Jonas. „Lietuvai besikeliant“: [Ištrauka iš Nepriklausomybės kovų dalyvio atsiminimų knygos „Lietuvai besikeliant" (1928)]. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2). – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Vincas Čeponis (1894–1986): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka // Darbas. – Darbas . – 2019, birž. 6, p. 6.

Bitinaitė, Asta. Dailės skyriaus baigiamųjų darbų nedaug, bet jie brandūs ir įdomūs: [apie tradicinį Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų darbų pristatymą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 4, p. 4.

Krašto kalendorius : birželio 4–5 d. // Darbas. – 2019, birž. 4, p. 8.

Magelinskienė, Zina. Kuria kitaip, o geroms idėjoms sako „Taip“: Šiandien – Tarptautinė vaikų gynimo diena: [apie kūrybines dirbtuves Pasvalio Svalios progimnazijoje ir jos įkūrėją mokytoją Rasą Simonavičiūtę; darbų parodos rengiamos ir Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, birž. 1, p. 1–2.

Krašto kalendorius : birželio 1–3 d. // Darbas. – 2019, birž. 1, p. 8.

Kronika. 2018: Pasvalio kraštas / parengė Bronislava Lapinskaitė. – Žiemgala. – 2019, Nr. 1, p. 68–70.

Gegužė

Navakas, Jonas. „Lietuvai besikeliant“: [Ištrauka iš Nepriklausomybės kovų dalyvio atsiminimų knygos „Lietuvai besikeliant“ (1928)]. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2). – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Juozas Mikoliūnas (1897–1919): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka // Darbas. – Darbas . - 2019, geg. 30, p. 6.

Krašto kalendorius: gegužės 30–31 d. // Darbas. – 2019, geg. 30, p. 8.

Krašto kalendorius: gegužės 28, 29 d. // Darbas. - 2019, geg. 28, p. 8

Navakas, Jonas. „Lietuvai besikeliant“: [Ištrauka iš Nepriklausomybės kovų dalyvio atsiminimų knygos „Lietuvai besikeliant“ (1928)]. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2). – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Balnionis Kazimieras (1899–1969): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka // Darbas. – Darbas . - 2019, geg. 23, p. 6.

Krašto kalendorius: // Darbas. – 2019, geg. 23, p. 8.

Tarptautinę muziejų naktį šventė plaukdami Pyvesa: [apie Pasvalio krašto muziejaus organizuotą renginį]. – Iliustr. / „Darbo" inf. // Darbas. – 2019, geg. 21, p. 4.

Krašto kalendorius // Darbas. – 2019, geg. 21, p. 8.

Balčiūnaitis, Gražvydas. „Telydi mus vienybė ir meilė savo kraštui“ : Vilniuje paminėtas Pasvalio kraštiečių bendrijos 30-metis: [muziejininko straipsnis apie kraštiečių suvažiavimą Vilniaus įgulos karininkų ramovėje; atminimo medalis įteiktas ir Pasvalio krašto muziejaus direktorei Vitutei Povilionienei bei Gražvydui Balčiūnaičiui]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, geg. 18, p. 1–2.

Vėl kviečia geriau pažinti kaimynus: apie trečius metus vykstantį tarptautinį projektą, kuriame dalyvauja ir Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, geg. 16, p. 1.

Navakas, Jonas. „Lietuvai besikeliant“: [Ištrauka iš Nepriklausomybės kovų dalyvio atsiminimų knygos „Lietuvai besikeliant“ (1928)]. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2). – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Juozas Grabauskas (g. 1894 m.): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka // Darbas. – Darbas. – 2019, geg. 16, p. 6.

Krašto kalendorius: // Darbas. – 2019, geg. 14, p. 8.

Krašto kalendorius: // Darbas. – 2019, geg. 11, p. 8.

Navakas, Jonas. „Lietuvai besikeliant": [Ištrauka iš Nepriklausomybės kovų dalyvio atsiminimų knygos „Lietuvai besikeliant“ (1928)]. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2). – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Jonas Vileišis (1895–1966) : Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka // Darbas. – Darbas . - 2019, geg. 9, p. 6.

Krašto kalendorius: // Darbas. – 2019, geg. 7, p. 8.

Balandis

Sketerytė, Palma. Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos būrelis „Pynė“ mini veiklos dešimtmetį: [apie renginį ir parodą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, bal. 30, p. 5.

Nauja paslauga – Kultūros pasas / Pasvalio krašto muziejaus inf. // Darbas. – 2019, bal. 30, p. 5.

Krašto kalendorius: balandžio 30–gegužės 3 d. // Darbas. – 2018, bal. 30, p. 8.

Krašto kalendorius: balandžio 27, 28 d. // Darbas. – 2018, bal. 27, p. 8.

Kanišauskas, Sigitas. „Skruzdės“ įteiktos penktą kartą: [Apie rajono kultūros darbuotojų apdovanojimo ceremoniją „Skruzdė“ Pasvalio kultūros centre; apdovanojimus pelnė Pasvalio krašto muziejaus vyresnioji muziejininkė Vida Dodienė, Joniškėlio miesto bibliotekos vedėja Rimutė Namikienė, Mikoliškio liaudiškos muzikos kapelos „Apynėlis“ bei moterų vokalinio ansamblio „Rasa“ vadovė Rasa Andžiuvienė, intelektualas, poliglotas, vienas produktyviausių istorijos šaltinių tyrinėtojų, Krinčino A. Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktorius Algimantas Kaminskas]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, bal. 25, p. 1, 3.

Navakas Jonas. „Lietuvai besikeliant“. – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : (iš kairės) : iš Šlamų kaimo kilęs Karpavičius, Jonas Maračinskas ir neidetifikuotas karys: Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2) // Darbas. – 2019, bal. 25, p. 6.

Mezgasi draugystė su gimtąja Romualdo Ozolo mokykla: [Apie Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro delegacijos viešnagę Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, Pasvalio krašto muziejuje ir Joniškėlyje]. – Iliustr. / „Darbo" inf. // Darbas. – 2019, bal. 25, p. 8.

Krašto kalendorius: balandžio 20–23 d. // Darbas. – 2019, bal. 20, p. 8.

Magelinskienė, Zina. Prisiekė naujosios Savivaldybės tarybos nariai: [min. Pasvalio apygardos rinkimų komisijos pirmininkė Vitutė Povilionienė]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, bal. 18, p. 1–2.

Kanišauskas, Sigitas. Kai knyga tapo ištikimu gyvenimo draugu: apie Pušaloto miestelio gyventojus Benediktą ir Joną Juodikevičius, min. Pasvalio krašto muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, bal. 18, p. 1, 3.

Navakas Jonas. „Lietuvai besikeliant“. – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai : Jonas Nistelis (1884–1974) : Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2) // Darbas. – 2019, bal. 18, p. 6.

Krašto kalendorius: balandžio 18, 19 // Darbas. – 2019, bal. 18, p. 8.

Muziejuje – unikali paroda: [Pasvalio krašto muziejuje veikia unikali paroda apie Jungtinėse Amerikos Valstijose per pastaruosius keturis dešimtmečius kurtus tautinius simbolius, puoselėtą istorinę atmintį] / LR Seimo kanceliarijos informacijos ir komunikacijos departamento ryšių su visuomene skyrius. – Iliustr. // Darbas. – 2019, bal. 9, p. 6

Lapinskaitė, Bronislava. „Visa išlieka, pavirsta žodžiu“ (Vladas Braziūnas): [apie Lietuvių kalbos dienų renginį – mokinių rašinių konkursą ir jo rezultatus] // Darbas. – 2019, bal. 2, p. 6.

Kovas

Magelinskienė, Zina. Nepamirškim: žemėje gerai nori jaustis visi jos gyventojai: [Apie minint Žemės dieną Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos organizuotą aplinkosauginę-ekologinę konferenciją Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, kovo 28, p. 1–2.

Navakas Jonas. „Lietuvai besikeliant“. – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai: Jonas Maračinskas (1889–1959): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2) // Darbas. – 2019, kovo 28, p. 6.

Navakas Jonas. „Lietuvai besikeliant“. – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai: Kazys Jonas Vaišvila (1896–1988): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2) // Darbas. – 2019, kovo 21, p. 6.

Magelinskienė, Zina. Ką byloja portretai be veidų?: [apie Panevėžio fotografų draugijos teminės fotografijų parodos „Portretas be veido" atidarymą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, kovo 21, p. 1–2.

Magelinskienė, Zina. Tautodailės kūrinių parodoje – nauji atradimai: [Apie Pasvalio krašto muziejuje atidarytą Lietuvos tautodailininkų sąjungos Pasvalio skyriaus narių kūrybos parodą]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, kovo 16, p. 1, 3.

Navakas Jonas. „Lietuvai besikeliant“. – Turinyje: Pasvalio krašto savanoriai: Juozas Tirilis (g. 1904 m.): Pasvalio krašto muziejaus nuotrauka. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 14 (vas. 2) // Darbas. – 2019, kovo 14, p. 6.

Bačiūnaitis, Gražvydas. „Aš esu lietuvis – tai yra mano garbė!“: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie pirmąjį 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovose žuvusį Lietuvos karininką Antaną Juozapavičių ir jo atminimo renginį gimtame krašte – Pasvalio rajone, Nairiuose]. – Iliustr. // Darbas, 2019, kovo 7, p. 6.

Vasaris

Kartu galime geriau!: [Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Pasvalio skyriaus politinė reklama; nuotraukoje TS-LKD Pasvalio rajono kandidatų sąrašo Nr. 6 savivaldybės rinkimuose nariai Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, vas. 28, p. 3.

Stanislovaitis, Viktoras. Penki klausimai apie Pasvalį ir... save : [kandidatų į Pasvalio rajono savivaldybės merus: Gintauto Gegužinsko, Romos Jackūnienės, Lino Kruopio, Igorio Malinausko, Neringos Trinskienės ir Stasio Vainausko atsakymai į penkis „Darbo“ redakcijos klausimus; nuotraukoje: kandidatai į Pasvalio rajono debatuose Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas, 2019, vas. 26, p. 4–5.

Bitinaitė, Asta. Įvertinti skaitovų ir filologų konkursų bei lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados dalyviai: [apie rajono mokinių meninio skaitymo konkursą Pasvalio krašto muziejuje; dalyviams prizus skyrė ir muziejus]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, vas. 23, p. 3.

Muziejuje veikia kraštiečio [Vitolio Trušio 1-osioms mirties metinėms skirta] darbų paroda / „Darbo“ inf. – Iliustr.// Darbas. – 2019, vas. 21, p. 4.

Bitinaitė, Asta. Skaitovų konkurse skambėjo ir graži pasvalietiška tarmė...: [apie rajono pradinukų meninio skaitymo konkursą Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, vas. 19, p. 4.

Kanišauskas, Sigitas. Marga Valstybės atkūrimo dienos renginių paletė: [apie renginius Pasvalio rajone, min. muziejininkas Gražvydas Balčiūnaitis]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, vas. 19, p. 1, 3.

Kanišauskas, Sigitas. Pirmasis lakmuso popierėlis prieš rinkėjus: [kandidatų į rajono merus debatai vyko Pasvalio krašto muziejuje]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, vas. 7, p. 1, 2.

Ten, kur pažangūs vėjai, žadinantys laisvą mintį ir kūrybinę veiklą: [anoniminiai gamtininkai, kultūros paveldo saugotojai, sportininkai, krašto apsaugos savanoriai susibūrė į vieningą visuomeninę asociaciją „Aktyvus Pasvalys“, kad visi kartu galėtų daugiau nuveikti savo kraštui, ugdyti aktyvią ir sveiką visuomenę] / pokalbis su asociacijos „Aktyvus Pasvalys“ pirmininke Karolina Ulskyte ir aktyviu jos nariu Gražvydu Balčiūnaičiu; kalbėjosi žurnalistė Marijona Varneckienė. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2019, vas. 7 (Nr. 5), p. 1, 2, 12.

Adamkavičienė, Daiva. Skambėjo tarmiškas žodis: [apie Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ regioninį turą Pasvalio krašto muziejuje]. – Darbas. – 2019, saus. 5, p. 3.

Sausis

Sketerytė, Palma. Pro fotoobjektyvą kitaip pažįstame savo kraštą: [apie albumo „Pasvalys“ pristatymą Pasvalio krašto muziejuje“, minimi muziejaus darbuotojai Kristina ir Gražvydas Balčiūnaičiai, Gita Linkevičiūtė-Rachmančiukienė]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, saus. 26, p. 5.

Kanišauskas, Sigitas. Prisiekė apylinkių rinkimų komisijų pirmininkai: [Pasvalio savivaldybės rinkimų komisija tęsia darbą, min. Vitutė Povilionienė]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, saus. 24, p. 1.

Bitinaitė, Asta. Susitikimas su vaikų globėjais ir pakvietimas, kad jų būtų daugiau: [į susitikimą Pasvalio krašto muziejuje buvo pakviestos rajono vaikų globėjos ir su jomis bendradarbiaujančių įstaigų, organizacijų, tarnybų darbuotojos]. – Iliustr. // Darbas. – 2019, saus. 12, p. 5.

Bitinaitė, Asta. Namai, kuriuose susipynę įvairiausi likimai: [apie Pasvalio senelių namus, min. Pasvalio krašto muziejus] . – Iliustr. // Darbas. – 2019, saus. 10, p. 1, 3.

Striškienė, Ona. Literatūriniai skaitymai „Užgimimo šviesoj“ Krinčine: [apie tradicinį renginį Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių muziejuje] // Darbas. – 2019, saus. 5, p. 5.

Šimkūnas, Antanas. Nepamirštami metų pėdsakai: [apie Nepriklausomybės šimtmečio jubiliejinių metų įsimintinus darbus ir renginius Pasvalio rajone, minima Pasvalio krašto muziejaus įkūrimo 20-mečio proga miestui dovanota skulptūra] // Darbas. – 2019, saus. 3, p. 5.