Žydai Pasvalio krašte Žydai Pasvalio krašte = Jews in Pasvalys Region : skirta holokausto Lietuvoje 70-čiui , 2011, 39 p.

Ištrauka iš leidinio

Nepriklausomoje Lietuvoje iki okupacijų tautinė mažuma Lietuvos piliečiai žydai gyveno saugiai, jų verslai nevaržomi. Veikė jų gimtąja kalba valstybės išlaikomos mokyklos, Lietuvos žydų sveikatos apsaugos draugija kūrė savo bendruomenių išlaikomas ligonines ir kitas sveikatos priežiūros įstaigas.

<...>

Pasvalyje ir aplinkiniuose valsčiuose 1941 metais gyveno apie 1600 žydų tautybės žmonių, kurie beveik visi holokausto metais buvo sunaikinti.

Pasvalio krašte išlikusios holokausto aukų laidojimo vietos: Žadeikių miške dvi kapavietės, Gružių miške dvi kapavietės, Šedeikonių miške viena kapavietė.

Išlikę žydų sinagoga ir kapinės Pušalote, žydų pirčių pastatai Pasvalyje ir Pumpėnuose. Taip pat žydų kapinės Pasvalyje, Pumpėnuose, Joniškėlyje ir Vaškuose. Tai prieš 70 metų mūsų krašte gyvenusių žydų bendruomenės likę ženklai, o holokausto aukų memorialas Žadeikių miške – valstybės saugomas paminklas.