Spalvos ir atspalviai: Pasvalio krašto muziejaus eksponatų katalogas Spalvos ir atspalviai: Pasvalio krašto muziejaus eksponatų katalogas, 2010, 96 p.