Kazlauskas, Albinas. Laiko niekas nesulaiko: Pasvalio kraštas: įvykiai, žmonės, 2008 Kazlauskas, Albinas. Laiko niekas nesulaiko: Pasvalio kraštas: įvykiai, žmonės, 2008, 272 p.

Kraštotyrininko, žurnalisto, muziejininko spaudoje skelbtų reikšmingiausių publikacijų rinkinys

Ištrauka iš leidinio

Pasvalio krašte gyvenu jau beveik pusšimtį metų. „ Krašte “ sakau tik dėl to, kad labai nemėgstu žodžio „rajonas“: jis man tvoskia kažkokia kariška sąvoka, atrodo, užsilikęs nuo sovietinių laikų. Tad turėtų būi išstumtas, pakeistas. Bet tai dar nepadaryta.

Pasvalio kraštas yra davęs Lietuvos istorijai nemažai garsių žmonių. Vieni tokių – iš kadaise didelio Medinių kaimo kilę inteligentai Vileišiai. Be jų – dar Avižoniai, Kuosos, Grigelioniai ir daugelis kitų.

Petras Vileišis, įžymus inžinierius, geležinkelių tiesimo ir tiltų statybos specialistas, lietuvybės gaivintojas ir Lietuvos nepriklausomybės stiprintojas dar studijų metais ant savo kambario durų pakabino raštelį „ Laikas – pinigai“. Tam, kad dažnais užėjimais kiti jam netrukdytų darbuotis.

„Visi bijo laiko, bet laikas bijo piramidžių“ – posakis, pasiekęs mus iš ankstyvųjų vergvaldinių Tarpupio valstybių laikų. Praėjo tūkstantmečiai, o senosios piramidės tebestovi, stebindamas savo stiprybe turistus.

– Laikas eina, – sako kasdienybėje žmonės.

– Laikas niekur neina, per laiką einame mes. – sako nuo kasdienybės toliau esą filosofai.

Mokslininkai mano, kad aplinka kinta kiekvieną akimirką, bet kitimus mes linkę pastebėti tik po akimirkų sankaupų.

Nuolat linksmas, iš Joniškėlio apylinkių kilęs pedagogas, profesorius Zenonas Bajoriūnas mokė ir moko vis patardamas: jei kas tau sako, kad sensti, tai labai jau lengva atkirsti – o ką? pats negi jaunėji?

Laikas nieko nesigaili, visus paliečia be išimties. Tik laiką sumanyta matuoti, todėl sugalvoti laikrodžiai.

Yra mąstytojų, pasakiusių ir taip: etnoso raida eina ne pirmyn, ne atgal ir ne ratu, o vietoje nuolatos virpa tarsi styga.

Gyvename ir matome: greičiai didėja, pažinimas gilėja. O mes? Mes gyvename ir „srebiame“ stovinčio laiko ir per jį srovenančių įvykių rezultatus, patys dalyvaudami juose. Tai – ir fizika, ir chemija, ir matematika, ir istorija, viską kartu paėmus.

Taigi dar kartą – laikas, kaip tam žinomo lietuviško dainos dueto posme, – visagalis.