Kultūros panorama

Gydytojas, visuomenės veikėjas Kazys Grinius yra pastebėjęs, kad Pasvalio žemė davė Lietuvai daug žymių žmonių. Muziejaus antrojo aukšto ekspozicijos „Kultūros panorama“ temose – Bažnyčia. Švietimas. Sportas. Mokslininkai. Menininkai. Atgimimas – eksponatai, pasakojantys muziejaus lankytojams apie dešimtis kunigų ir mokytojų, gydytojų ir politikų, menininkų ir mokslininkų...

Jei apie daugiau kaip 1000 Pasvalio krašto asmenybių pateiktume bent po vieną eksponatą, ekspozicijos plotas turėtų padidėti bent kelis kartus... Ekspoziciją nuolat atnaujiname, pažymėdami įžymybių gimimo sukaktis ar kitus įvykius.

Kelis šimtmečius mena iš sudegusios Saločių bažnyčios išgelbėtas medinis pelikanas, į lankytoją žvelgia ramus kunigo kankinio Alfonso Lipniūno veidas, savo genealogiją geriau pažinti ragina istoriko Algimanto Krinčiaus perrašytos ir Krinčino savilaidos išleistos Krinčino bei Pasvalio bažnytinės knygos...

Temoje Švietimas matome mažos žydų mergaitės apipieštą mokyklinį vadovėlį, o žemiau esančioje mokyklos protokolų knygoje po 1941 m. neberandame nei vienos žydiškos pavardės...

Poeto Bernardo Brazdžionio lazdelė ir portfelis, tremtinio, boksininko Jono Čepulio Meksikos olimpinių žaidynių antrosios vietos laimėtojo diplomas, neseniai žuvusio lakūno Vytauto Lapėno paminklo originalas ir sudužusio lėktuvo nuolauža, Kovo 11-osios signatarų filosofo Romualdo Ozolo tušinukai, rašytojo Kazio Sajos klumpės, gydytojos ir politikės Rasos Juknevičienės dujokaukė – tai tik keli daiktai iš „Krašto kultūros panoramos“ ekspozicijos.

Patyrinėję eksponatus parodų spintose, lankytojai gali pažiūrėti fotografijas dviejuose foto rėmeliuose.

Nuo galinės muziejaus sienos iš fotografijų žvelgia Pasvalio krašto Garbės piliečių veidai. Šalia už gerus darbus apdovanotų užsieniečių – Pasvaliui ir Lietuvai nusipelnę žmonės: rašytojai Bernardas Brazdžionis ir Jonas Mikelinskas, gydytojai Juozas Kiaušas, Liucija Jatkauskienė ir dr. Genovaitė Jusaitienė, pedagogai Stasys ir Veronika Vaičekoniai, Juozas Velžys, Bronius Bagdonavičius, Elena Kuprytė, kunigai Benediktas Urbonas, Albinas Pipiras, Vytautas Butkus, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, diplomatas Stasys Bačkis, verslininkas Juozas Kazickas, matematikai mokslininkai – akademikas Bronius Grigelionis, doc. Antanas Apynis.

Pasvalio krašto savivaldybė yra pasirašiusi tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su devynių užsienio valstybių savivaldybėmis. Ekspozicijos spintoje – trolis iš Drangedalo komunos (Norvegija), Žorikas iš Žorų savivaldybės (Lenkija), svetingąją Gruziją primena ragas iš Čokhatauri savivaldybės – pamatysite bent po vieną kiekvieno draugystės partnerio dovanotą suvenyrą ar dokumentą.