2013 m. gruodis

3 d. Pasvalio krašto muziejuje buvo pristatytas dokumentinis filmas „Rojaus beieškant". Filmo pristatyme dalyvavo režisierius Tomas Smulkis.

gruodis 01 small


4 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko seminaras, skirtas rajono lietuvių kalbos mokytojams, seminarą vedė Klaipėdos universiteto dėstytoja Danutė Vaigauskaitė. Seminarą organizavo Suaugusiųjų švietimo skyrius.

gruodis 02 small


5 d. Pasvalio krašto muziejuje buvo atidaryta Kalėdinė paroda–pardavimas „Metai", skirta Pasvalio miesto gimtadieniui, tai vienintelė paroda metuose, kurioje kartu eksponuojami ir vaizduojamojo, ir taikomojo meno kūriniai. Kalėdinėje parodoje pristatyti Pasvalio krašto žmonių ir parodos svečių – Lietuvos menininkų, kūrybiniai darbai. Parodoje „Metai" dalyvauja kuriantys Pasvalio krašto žmonės. Tą pačią dieną atidaryta Pasvalio krašto menininkų grupės „Rats" meno darbų paroda.

gruodis 03 small

7 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko literato Povilo Latvėno Jubiliejinis kūrybos vakaras su nauja knyga – kūrybos rinktine „Tekėjo Taltupis tenai". Renginio metu koncertavo Linkuvos kultūros centro vokalinis vyrų ansamblis „Šiaurys", vadovaujamas Methardo Zubo.

gruodis 04 small


8 d. Pasvalio krašto muziejaus skyrius Joniškėlio krašto muziejus pakvietė į prancūzės Clotilde Solange Riguad koncertą. Dainininkė, kino ir teatro aktorė, pianistė, fotografė, fotomodelis – menininkė neturinti rėmų, Clotilde atliko muziką, įkvėptą kino, Cirque du Soleil, gyvenimo dramų bei jausmų. Clotilde dainuoja prancūziškai, ispaniškai, itališkai, jidiš, romų kalbomis. Muzikantei akompanavo Aurimas Driukas (gitara) ir Simas Butavičius (smuikas).


9 d. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka pakvietė į renginį muziejuje, kur svečiavosi rašytojas kraštietis Petras Palilionis ir mecenatas Naisių krašto šviesuolis Česlovas Karbauskis. Krašto muziejuje jie pristatė lietuvių literatūros klasikų rinktinę, knygų seriją „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius". Rašytojas P. Palilionis papasakojo, kaip kilo idėja rengti šią knygų seriją. Ji pradėta Žemaitės kūrybos tomu 2005 metais ir baigta Maironio poezija. Jis pabrėžė, kad tai Nacionalinės reikšmės projektas – bene vienintelė knygų serija, Lietuvoje leidžiama privačių mecenatų lėšomis. Verslininkas Č. Karbauskis prisiminė, kad nuo mažų dienų mėgęs skaityti, jis ir dabar yra knygų mylėtojas. Č. Karbauskis apie 1,5 tūkst. tiražo egzempliorių padovanojo žemdirbiams. Po renginio biblioteka taip pat gavo dovanų pilną seriją „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius".

gruodis 06 small


10 d. Pasvalio krašto muziejuje buvo pristatytas dokumentinis filmas, Pasvalio krašto istorijos metraštis – „1863-ieji Pasvalio krašte". Sukilimas prieš carizmą Pasvalio krašte liepsnojo atvira ugnimi. Tai filmas apie kovą už laisvę, neblėstančią viltį ir išgyvenimus.
Didvyriai išeina, tačiau lieka jų žygdarbiai. Filmą sukūrė Pasvalio krašto muziejus: scenarijaus autorius Gražvydas Balčiūnaitis, operatorius ir montažo režisierius Paulius Ramanauskas. Filmas skirtas Sukilimo 150-osioms metinėms. Jo sukūrimą iš dalies parėmė Kultūros rėmimo fondas.

gruodis 07 small


11 d. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka pakvietė į Pasvalio krašto muziejų, kur vyko Lietuvos bibliotekų darbuotojams bei kitiems skaitmeninio raštingumo ugdymo organizatoriams skirta konferencija „Šiandienos galimybės ir ateities tendencijos ugdant skaitmeninę kompetenciją bibliotekose".


12 d. Pasvalio krašto muziejuje viena populiariausių Lietuvos dainininkių Jurga Šeduikytė kartu su gyvenimo ir scenos partneriu Vidu Bareikiu pakvietė visus į intymų muzikinį susitikimą. Koncerto metu atlikėjai pristatė naujausią akustinę programą, kurios metu gerbėjai turėjo puikią progą susipažinti su jau pamėgtomis dainomis „iš arčiau". Pasirodymas išsiskyrė savo jaukia atmosfera bei artimu bendravimu, koncerte skambėjo ne tik populiariausios žavingosios J. Šeduikytės dainos, laukė net keli muzikiniai netikėtumai.

gruodis 08 small

14 d. Šiais metais sukako 140 metų, kai 1873 m. Panevėžio apskrities Pumpėnų valsčiaus Rinkūnų kaime gimė Juozapas Jonas Skvireckas, pirmasis vyriausiasis Lietuvos Katalikų Bažnyčios provincijos hierarchas – Kauno arkivyskupas, metropolitas, pirmasis viso Šventojo Rašto vertėjas į Lietuvių kalbą, VDU profesorius, Romos grafas. Dekanas kun. Algis Neverauskas, Pasvalio Katalikių Moterų draugija, Pumpėnų seniūnija bei Pasvalio krašto muziejus pakvietė katalikiškų organizacijų narius bei visus tikinčiuosius su meile širdyse paminėti kraštiečio Arkivyskupo J. J. Skvirecko prasmingą jubiliejų. Po iškilmingų Šv. Mišių Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, arkivyskupo J. J. Skvirecko garbei, Pasvalio krašto muziejuje vyko konferencija „Mūsų tėviškėnas – Arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas". Pranešimą skaitė kraštietė socialinių mokslų daktarė Aldona Kačerauskienė. Išgirstais pasakojimais apie Arkivyskupą dalinosi svečiai iš Pumpėnų seniūnijos, Pasvalio Katalikės Moterys. Pumpėnų parapijos tikintieji ir Pumpėnų seniūnijos meno saviveiklininkai padovanojo žiupsnelį Adventinės programos.
16 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos „Civitas" klubo susitikimas–diskusija su istoriku prof. habil. dr. Egidijumi Aleksandravičiumi. Tema „Lietuvių pilietinė visuomenė gimtinėje ir svetur". Renginyje dalyvavo filmų kūrėjas Henrikas Gulbinas, buvo demonstruojami epizodai iš susitikimų su lietuvių bendruomenėmis įvairiose pasaulio šalyse. Susitikimo metu buvo galima įsigyti naujausią prof. E. Aleksandravičiaus knygą „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija".


19 d. Pasvalio krašto muziejuje buvo pristatytas dokumentinis filmas „Pokalbiai rimtomis temomis". Filmo pristatyme dalyvavo režisierė Giedrė Beinoriūtė.

21 d. Pasvalio krašto muziejaus padalinyje poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje Krinčine vyko tradiciniai poezijos skaitymai „Užgimimo šviesoj".

2013 m. lapkritis

9 d. Minint Lietuvos kariuomenės 20-metį iniciatyvinė grupė parengė atminimo dokumentą. Jis įteiktas kariams ir savanoriams, kurie „atsiliepė į Tėvynės kvietimą ir stojo į atkuriamą Lietuvos kariuomenę, gynė Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę iki Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos Respublikos 1993 m. rugpjūčio 31 d." Dokumentas vadinamas tiesiog „Liudijimu", po juo pasirašo to laikmečio atkurtos Lietuvos Krašto apsaugos departamento ir pirmosios Krašto apsaugos ministerijos vadovai bei pagrindinių kariuomenės rūšių vadai. Pasvalys tapo pirmuoju provincijos miestu, kuriame iškilmingai buvo pagerbti valstybės gynėjai. Sutelkus pajėgas pavyko pakviesti daugiau nei pusšimtį apdovanojimo nusipelniusių žmonių. Daug pasidarbavo pasienietis Audrius Mažuolis, paraginęs buvusius kolegas atsiliepti į kvietimą, padėjęs tvarkyti duomenis, užpildyti reikiamą anketą. Panevėžio regione rūpestis gulo ant kraštiečio atsargos kapitono Broniaus Zaronskio, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Panevėžio apskrities skyriaus vadovo, pečių. Atsargos majoras Romualdas Opulskis buvo atsakingas Šiaulių regione. Surinktus duomenis koordinavo, „Liudijimais" ir pačiu renginiu rūpinosi atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius. Pasvalio krašto muziejaus salėje susirinko virš šimto valstybės gynėjų ir jų šeimų narių. Sveikino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius. Įteikti 55 „Liudijimai" kariams ir savanoriams. Dokumentą įteikė dimisijos pulkininkas Jonas Paužolis, buvęs pirmasis Valstybės sienos pasaugos tarnybos viršininkas.

Liudijimas small

Pasvalio krašto muziejaus skyriuje Joniškėlio krašto muziejuje vyko „Stilingos muzikos trio" ir solistės Laimos Česlauskaitės koncertas „Meilė. Viltis. Muzika".

12 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko Tatulos programos informacinė diena „Ekologiškų produktų ženklinimas ir išskirtinumas rinkoje. Sveika mityba šiandien – sveikas žmogus rytoj". Jos metu ekologinių ūkių produktų augintojai pristatė užaugintą ekologišką produkciją.
Pasvalio krašto muziejuje vyko Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos organizuotas jubiliejinis kraštietės aktorės Olitos Dautartaitės vakaras „Šiaurės Lietuva – mano kraičio skrynia". Renginyje skambėjo Vlado Braziūno, Bernardo Brazdžionio, Liūnės Sutemos, Jono Strielkūno poezija, tarmiški paporinimai, šaipenos bei romansai.
Pasvalio krašto muziejuje Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės–Bitės ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijų bei Pumpėnų, Saločių Antano Poškos ir Vaškų vidurinių mokyklų mokinių komandos susitiko su rajono verslininkų asociacijos „Verslo žiedas" nariais ir pristatė savo verslo idėjas.

13 d. Pasvalio krašto muziejuje buvo atidaryta Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai" Pasvalio bendrijos rankdarbių paroda. Koncertavo „Bočių" vokalinis ansamblis.

14 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko dainuojamosios poezijos vakaras „Vėl kartu po
15-os metų". Koncertavo du aktoriai bardai, tėvas ir sūnus – Gediminas ir Ainis Storpirščiai. Jų koncertinėje programoje dainos vaikams ir suaugusiems, dainų tekstuose skambėjo garsių Lietuvos poetų eilėraščiai. G. Storpirštis dažnai tituluojamas bardų atgimimo tėvu. Jo kūryboje labiausiai atsispindi šiuolaikinių Lietuvos poetų kūryba. A. Storpirštis – kylanti Lietuvos teatro ir kino žvaigždė, šiuo metu švytinti spektakliuose „Išvarymas", „Atėjau, pamačiau, negalėjau" ir kituose, jis glaudžiai susijęs su muzika.

20 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko Pasvalio Mariaus Katiliškio organizuotas kraštiečio dramaturgo Juozo Glinskio 80-mečio jubiliejaus paminėjimas. Renginio metu buvo galima įsigyti autoriaus pjesių knygą „Amoraliteteas".

23 d. Pasvalio krašto muziejaus skyriuje Joniškėlio krašto muziejuje vyko Juozo Miltinio dramos teatro aktoriaus, bardo Vytauto Kupšio dainų ir romansų popietė. Nuoširdi artisto lyrika priminė apie svarbiausias gyvenimo vertybes – meilę, artumą, santarvę ir ramybę.

29 d. Pasvalio krašto muziejuje buvo pristatytas dokumentinis filmas „Dzūkijos jautis". Filmo pristatyme dalyvavo režisierius Linas Mikuta.

Mikuta small

 

Pasvalio krašto muziejuje vyko susitikimas su kraštiečiu rašytoju, žurnalistu bei leidėju Danieliumi Mickevičiumi. Renginį organizavo Pasvalio M. Katiliškio Viešoji biblioteka. Susitikimo metu kraštietis papasakojo savo įspūdžius iš mėnesį trukusios kelionės po Indiją.

 

Indija small

30 d. Pasvalio krašto muziejuje koncertavo vokalinis instrumentinis ansamblis „Con modus".

2013 m. spalis

11 d. Pasvalio krašto muziejuje vykęs „Literatūros dienų ir naktų" renginys su aktoriumi Andriumi Bialobžeskiu neliko be pasvaliečių dėmesio. Įžymaus aktoriaus vardas į Pasvalio krašto muziejų pritraukė gausų būrį klausytojų. Aktoriaus skaitymai prilygo monospektakliui – sudėjęs Vytauto Mačernio ir Sigito Gedos eiles į ciklą „Aš pažinau karalių tavyje" aktorius scenoje daugiau nei valandai persikūnijo į jaunojo V. Mačernio ryžtu degantį idealistą ir į žemiškų geidulių draskomą S. Gedos klajūną. S. Gedą skaitymuose kontrastingai papildė V. Mačernio eilėraščiai ir laiškai: kilnios senovės įvaizdžiai, pasibjaurėjimas artimųjų materializmu, svajonės apie pabėgimą nuo žemiškos kasdienybės į aukštų idealų būtį. Poezijos skaitymais su A. Bialobžeskiu užsibaigė šių metų bibliotekos renginiai iš tęstinio projekto „Literatūros dienos ir naktys 2013: Reveransas Poezijai". Projektą dalinai finansavo Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Renginį organizavo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka.

Spalis 01 Small

15 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio filialo nariai susirinkime Pasvalio krašto muziejuje paminėjo dvi šiemet sutapusias šventes: Tarptautinę baltosios lazdelės dieną bei savo mišraus vokalinio ansamblio penkerių metų gimtadienį.

16 d. Pasvalio krašto muziejuje surengtas vienuoliktasis Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai–Aš", kuriame koncertavo bardai iš Latvijos, Ukrainos bei Lietuvos. Bardas iš Ukrainos Viktor Pašnyk koncertavo pritardamas ukrainiečių liaudies instrumentu – bandūra. Aktorius Vidas Petkevičius dainas atliko lietuvių poezijos klasikų žodžiais, skaitė Juozo Erlicko eiles. Aktorius, režisierius Vidas Bareikis savo pasirodymu tarsi nupiešė savo dvasios autoportretą bei išradingai paimprovizavo apie Pasvalio krašto muziejų. Festivalio svečiams padėkojo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius.

Spalis 03 small

17 d. Pasvalio krašto muziejuje buvo atidaryta Lietuvos aviacijos muziejaus parengta paroda „Lituanica – valios ir meilės skrydis", ją pristatė muziejininkas Jonas Čepas. Parodos stendai iliustruoti fotografijomis, pasakoja apie istorinį žygį. Paroda skirta paminėti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui.
Popietėje muziejuje svečiavosi poetė Irena Jacevičienė Žukauskaitė, jau 25 metus renkanti medžiagą ir kurianti eiles apie aviaciją. Mūsų krašto skaitytojams ji pristatė savo naujausią knygą – eiliuotą aviacijos kronikos rinktinę „Žemaičių sakalų giesmė", skirtą „Lituanicos" skrydžio metinėms. Kronikoje posmai sudėlioti lietuviškai ir žemaitiškai.
Muziejuje demonstruotas didelio dėmesio Lietuvoje sulaukęs naujas dokumentinis filmas „Lituanica nemari atminties šviesoje". Jo autoriai muziejininkas J. Čepas ir operatorius, režisierius Stasys Dargis. Filme atskleidžiamos iki šiol visuomenei mažai žinotos paslaptys – S. Dariaus ir S. Girėno palaikų kelionė nuo žūties iki amžinojo poilsio vietos.

Spalis 02 Small

2013 m. rugsėjis

10 d. Pasvalio krašto muziejuje, Pasvalio miesto šventės metu iškilmingai uždaryta kraštiečio Zino Kazėno paroda „Pasvals apė alo, oro ir kitko". Parodoje buvo eksponuojami jo tapybos, fotografijos darbai, iliustruoti tarmiškais tekstais. Parodos autorius Z. Kazėnas – Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, laisvai samdomas fotografas. Vienas pirmųjų Lietuvoje spalvotos fotografijos srityje pradėjo aktyviai bendradarbiauti su leidyklomis, išleido virš 6 šimtų proginių atvirukų, įvairios paskirties bukletų bei knygelių, fotoalbumų. Uždarius parodą, lankytojai buvo pakviesti į jo kurtų trumpų filmų peržiūrą muziejaus salėje. Vėliau apie tarmių vartojimą Lietuvoje pasakojo Lietuvių kalbos instituto darbuotoja doc. dr. Janina Švambarytė–Valužienė. Šie metai Lietuvoje yra paskelbti tarmių metais. Pasitelkdama žemėlapius doc. dr. J. Švambarytė–Valužienė kalbėjo apie tarmių skirstymą bei jų klasifikaciją.

rugs01 small

12 d. Pasvalio 516-ųjų metinių vienas iš renginių – kraštiečio, profesoriaus Jono Aničo monografijos „Pasvalio krašto istorija 1918–1940 m." pristatymas. Knygą pristatė Pasvalio krašto muziejaus muziejininkas Gražvydas Balčiūnaitis. Prof. J. Aničą sveikino Pasvalio raj. savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, apie Pasvalio krašto istoriją diskutavo istorikas, žurnalistas Albinas Kazlauskas. Renginyje dalyvavo knygos leidėjas, istorijos, kultūros žurnalo „Žiemgala" redaktorius Vytautas Didžpetris.

rugs02 small

13 d. Pasvalio 516-ųjų metinių proga Pasvalio krašto muziejuje buvo atidaryta šviesaus atminimo tautodailininko Vilhelmo Janiselio kūrinių paroda, skirta autoriaus 100-osioms gimimo metinėms. Apie V. Janiselio gyvenimą ir kūrybą pasakojo jo dukra Aldona Ulskienė, sauganti tėčio atminimą ir jo rankų darbo kūrinius. Pagrindinis parodos akcentas – gamtos peizažai Lietuvoje. Nemažai paveikslų gimė tremtyje – nutapyta Sibiro gamta žiemą ir vasarą. Beveik 10-imt metų praleidęs tremtyje V. Janiselis fotografijose užfiksavo lietuvių tremtinių gyvenimo epizodus. Legendinį foto aparatą jis į Sibirą atsivežė paslėpęs duonos kepaliuke. Parodos atidaryme dalyvavo šviesaus atminimo tautodailininko artimieji, bičiuliai, buvę tremtiniai bei miesto šventės svečiai. Krinčinietis tautodailininkas Virginijus Nudas pristatė savo tapytą V. Janiselio portretą, kurį padovanojo dukrai A. Ulskienei.

rugs03 small

14 d. Pasvalio krašto muziejuje Pasvalio, Biržų bei Bauskės verslininkai dalyvavo konferencijoje „Via Baltica – verslo arterija". Konferenciją organizavo Pasvalio rajono verslininkų asociacija „Verslo žiedas", jai talkino viešoji įstaiga „Versli Lietuva". Renginį vedė „Verslo žiedo" valdybos narė Daiva Valotkienė ir „Verslios Lietuvos" atstovė regione, Biržų rajono verslininkų asociacijos prezidentė Neringa Trinskienė.

27 d. Pasaulinės turizmo dienos proga šalia Pasvalio krašto muziejaus buvo atidaryta lagaminų paroda „Mano draugas – Lagaminas". Parodoje eksponuotos rankinės, portfeliai, sovietmečio deficitai „diplomatai" ir senoviniai lagaminai – „čemodanai". Praėjusio laikmečio dvasią atgaivino iš garsiakalbių skambėjusi Smetonos laikus menanti muzika.

rugs04 small